KontouppställningMamut

I detta fönster kan du justera vilka Grupper (hämtat från uppställningen av kontoplanen) som ska representera varje Beskrivning (från nyckeltalsrapporten). På så vis kan du justera nyckeltalsrapporten till din egen kontouppställning.

Klicka i spalten Grupp för resultatbeskrivningen du vill ändra.

Välj den önskade grupperingen från kontouppställningen som visas i rullgardinsmenyn.

Mamut Online Desktop - Företagsstatus

Obs! Denna flik är bara tillgänglig om du har en licens för Mamut Online Desktop.

Här definierar vilka data som ska hämtas från Mamut Business Software och visas i modulen Företagsstatus på Mamut Online Desktop. Till höger i fönstret kan du justera vilka grupper (hämtade från kontoplansuppställningen) som ingår i de olika beskrivningarna av balans- och resultatredovisningsboxarna i Företagsstatus (i fönstrets vänstra sida). På så sätt kan du justera rapporterna i Företagsstatus i förhållande till din egen kontouppställning. Använd pilen i rullistan för att välja vilka delar av redovisningsrapporterna som du vill ändra standarduppställlning för.

Så här redigerar du standarduppsättningen:

  1. Klicka på Ny för att redigera standarduppställningen av uppställningsplanen.

  2. Klicka på Radera för att ta bort det/de val som du har gjort.

  3. Klicka på pilen för att lägga till grupper till uppställningsplanen.

Du har nu redigerat standarduppställningen i uppställningsplanen samt definierat hur Företagsstatus på Mamut Online Desktop hämtar dataunderlag från Mamut Business Software.


Se även:

Andra redovisningsinställningar

Rapporter för Nyckeltal/Balans/Resultat

Nyckeltal