Urenregistratie-venster


Beeld - Urenregistratie - Urenregistratie


Alle urenstaten worden aangemaakt en opgeslagen in de urenregistratiemodule. U kunt bijvoorbeeld een urenstaat per dag per medewerker, per week per medewerker, of voor verschillende medewerkers met uren aanmaken.

Werkbalk

Nieuw: Maak een nieuwe urenstaat aan.

Lijst: Geef een lijst weer van de geregistreerde urenstaten. In de gebruikersinstellingen kunt u de standaardsortering voor dit venster aangeven. U kunt een selectie maken in dit venster om alleen gewenste posten weer te geven. Meer informatie over het maken van een selectie vindt u hier.

Meer informatie over de standaardknoppen op de werkbalk vindt u hier.

Indien u bij het invoeren van de bedrijfsinstellingen de status Verwerking voltooid en Gereed voor overbrengen heeft gekozen, kunt u op Urenstaat voltooien in de werkbalk klikken en de status van de urenstaat veranderen van Niet-verwerkt in Verwerking voltooid. De personeelsfunctionaris kan hierna de urenstaat goed- of afkeuren.

Goedgekeurde urenstaten kunnen overgebracht worden naar Order/Project, afhankelijk van welke instellingen u hebt ingegeven voor de Bedrijfsinstellingen en welk type overdracht u hebt geselecteerd in de kolom Overdraagbaar.

Statushistorie: Hier vindt u informatie over de verschillende statussen waarin de urenstaat zich heeft bevonden, wanneer de statuswijzigingen plaats hebben gevonden, welke gebruiker de statuswijzigingen heeft uitgevoerd, wanneer de overdracht naar order/factuur plaats heeft gevonden en welke gebruiker de urenstaat heeft overgedragen.

Instellingen: In de gebruikersinstellingen kunt u aangeven welke kolommen u wenst te zien, en de module naar uw gebruik aanpassen. In de bedrijfsinstellingen kunt u de functionaliteit naar de behoefte van uw bedrijf aanpassen zodat u de module het meest efficiënt kunt gebruiken.

Door op Afdrukken te klikken kunt u een rapport van de urenstaat afdrukken. Klikt u op Rapportmodule in de afrollijst bij Afdrukken, dan krijgt u een selectie rapporten met gedetailleerde informatie van geregistreerde uren.

Status

Een urenstaat ontwikkelt zich door verschillende stadia heen, Status genoemd, afhankelijk van waar in het proces deze zich bevind. U kunt de status van een urenstaat zien in de afrollijst rechtsbovenaan het venster.

Zoals dit ook bij andere modules het geval is, fungeert de afrollijst als een filter, zodat u alleen de urenstaten met de betreffende status ziet. De urenstaten wijziggen van status ten gevolge van de verschillende processen die worden gestart met behulp van de knoppen op de werkbalk (zie hierboven).

Werkbalk voor urenregels

Nieuw: Maak een nieuwe urenregel aan.

Urenregel invoegen: Maak een nieuwe urenregel aan boven de geselecteerde regel in de lijst.

Verwijderen: Verwijder de geselecteerde urenregel. U kunt geen urenregels verwijderen van een voltooide urenstaat.

Urenregel kopiëren: Kopieer de geselecteerde urenregel en voeg deze onderaan toe.

Urenregels regenereren: Werk de standaardwaarden bij indien er bijvoorbeeld wijzigingen zijn uitgevoerd aan de artikelprijs of uurtarief, kortingen of in het urensoortenregister. Meer informatie vindt u hier.

Tip! In de kolom Activiteitsnr. kunt u een nieuwe activiteit aanmaken of een bestaande activiteit koppelen aan de urenregel. Meer informatie vindt u hier.

Urensoorten totaal: Geheel beneden in het scherm wordt het Urensoorten totaal gesommeerd. Klik op deze knop om de details over de urensoorten te zien. Het scherm geeft o.a. het aantal uren per order en project.


Meer informatie:

Gebruikersinstellingen voor Urenregistratie

Bedrijfsinstellingen voor Urenregistratie

Nieuwe urenstaat aanmaken

Hoe urenregels naar order-/projectmodule overbrengen?

Urensoortregister

Urensoort per project