Installeren van bestanden

Indeling van bestanden

Een systeemdatabase bestaat uit bedrijfsdatabasebestanden en systeembestanden. Bedrijfsdatabasebestanden bevatten gegevens van de verschillende bedrijfsdatabases, de systeembestanden bevatten gegevens die gemeenschappelijk zijn voor alle bedrijfsdatabases. Voorbeelden van systeembestanden zijn de gebruikersinformatie en gebruikerstoegang.

De bestanden die bij het programma horen worden op zo'n manier opgedeeld, dat bestanden die bij de installatie of update van het systeem worden aangemaakt of gewijzigd, op een eigen locatie worden opgeslagen. In Windows Vista en Windows 7 kunnen de bestanden onder C:\Program Files alleen worden aangemaakt of gewijzigd met behulp van Windows Installer.

De gebruiker dient volledige rechten te hebben tot de locatie waar de bestanden zijn opgeslagen die door de gebruiker worden aangemaakt of bewerkt. De systeembeheerder kan de rechten buiten het programma om beheren. De beheerder moet dus bij installaties voor meerdere gebruikers er zelf voor zorgen dat de gebruikers de noodzakelijke rechten krijgen.

Standaardlocatie van de bestanden bij de installatie

U kunt zelf aangeven waar de programmabestanden geïnstalleerd worden, maar het systeem stelt standaard het volgende voor:

Programmabestanden:

Windows Vista en ouder: C:\Program Files\Mamut.

Windows 7: C:\Program Files (x86)\Mamut.

Documentlocatie en mamut.ini:

Windows XP: C:\Documents and settings\All Users\Public Mamut\Mamut.

Windows Vista en nieuwer: C:\Users\Public\Public Mamut\Mamut.

De map Library bevindt zich op bovenstaande locatie, in de map Data.

Elke systeemdatabase krijgt een eigen locatie; systeem0001, systeem0002, etc. Bij een installatie voor meerdere gebruikers moet de gebruiker tijdens de installatie of update een netwerkpad naar de documentlocatie opgeven. Wij raden u aan de locatie \Public Mamut\Mamut te gebruiken. De locatie moet gedeelde toegang in het netwerk hebben.

Systeem- en bedrijfsdatabases:

Windows XP: C:\Documents and settings\All Users\Public Mamut\Databases.

Windows Vista en nieuwer: C:\Users\Public\Public Mamut\Databases.

Tip! De systeembeheerder kan de locatie van de databasebestanden wijzigen door een "Environment Variable" in te stellen in Windows command prompt; SET MamutDatabaseLocation=c:\databases (voorbeeld). De gebruiker dient dan toegang tot die locatie te krijgen.

C:\ is hier gebruikt als naam voor de harddisk en de bestandspaden zijn in het Engels aangegeven. In besturingssystemen in andere talen zal het bestandspad vertaald zijn.

Tip! Vanuit Mamut Business Software kunt u eenvoudig de bestandslocaties bereiken. Ga hiervoor naar Bestand - Databasehulpprogramma's. Vanaf hier kunt u de programmabestanden, gegevensbestanden en systeembestanden van het systeem en de documentlocatie van de bedrijfsdatabase die u hebt geopend, bereiken.

Installatie

Nieuwe installatie: Bij een nieuwe installatie stelt het programma C:\Program Files voor als bestandspad voor de programmabestanden. De map Library en het bestand mamut.ini zullen standaard worden geïnstalleerd op de locatie die hierboven wordt beschreven bij "Standaardlocatie van de bestanden bij de installatie".

Indien u ervoor kiest om de programmabestanden op een andere locatie te installeren, volgt de structuur van de documentlocatie een soortgelijke structuur als voor de programmabestanden.

Update: Bij een update worden de nieuwe programmabestanden geïnstalleerd op de locatie die bij de installatie is gekozen. De map Library en het bestand mamut.ini zullen standaard worden geïnstalleerd op de locatie die hierboven wordt beschreven bij "Standaardlocatie van de bestanden bij de installatie".

Meer informatie:

De inhoud in een systeemdatabase verwijderen