Ordliste til domeneadministrasjon


A

A-record (vert)

 

En A-record gjør det mulig for deg å ha forskjellige vertnavn for ditt nettsted som peker til forskjellige IP-adresser, noe som kan være nyttig dersom de driftes på ulike servere. Merk at en A-record kun kan peke til én IP-adresse, men at flere A-records kan peke til samme IP-adresse.

 

AAAA-record (IPv6-vert)

AAAA-records brukes på samme måte som A-records, med det unntak at de peker til IP-adresser av typen IPv6 (128-bit) i stedet for adresser av typen IPv4 (32-bit) som brukes av A-records.

 

Autorisasjonskode

En autorisasjonskode er en tilfeldig alfanumerisk nøkkel som brukes for visse toppnivådomener (TLD) som en sikkerhetsmekanisme ved overføring av et domene fra en registrar til en annen. Den sikrer at det kun er den rettmessige eieren som kan kontrollere overføring av domener. Koden kalles også auth-code og EPP-kode (Extensible Provisioning Protocol).

C

CName (alias)

CName står for Canonical Name Record og er et alias som brukes for å representere en IP-adresse. Du bør endre CName-posten hvis du vil peke et domene til en server uten å bruke en IP-adresse. Dette kan være nyttig hvis IP-adressen for serveren endres ofte.

D

DNS

Et DNS-system (Domain Name System) er et system som "oversetter" de forskjellige nivåene av et domenenavn til numeriske adresser (IP-adresser), som deretter brukes til å lokalisere og kommunisere med servere og nettsider på Internett. Uten et DNS-system hadde vi måttet huske IP-adressen til hver nettside vi ønsket å vise, i stedet for domenenavnet. Når du for eksempel skriver inn www.mamut.com, så vet ikke datamaskinen umiddelbart at den skal hente opp Mamuts nettsted. I stedet sender den en forespørsel til nærmeste DNS-tjener, som finner den riktige IP-adressen for "mamut.com". Deretter vil din datamaskin prøve å koble seg til serveren med det IP-nummeret.

 

Domenelåsing

Låsing av domene er et gratis sikkerhetstiltak for å hindre at uvedkommende kan overføre domenet ditt. Et låst domene kan ikke overføres uten ditt samtykke, derfor anbefaler vi sterkt at du låser domenet ditt.

 

Domenenavn

Et domenenavn er et navn som identifiserer en nettside. "mamut.com" er for eksempel domenenavnet til Mamuts nettsted. Det er et aliasnavn for en numerisk nettadresse.

 

 Domeneoverføring

En domeneoverføring er en prosess der et domene flyttes fra en registrar til en annen registrar.

H

Http

Http (Hypertext Transfer Protocol) er en protokoll for utveksling av informasjon på Internett.

 

Https

Https (Hypertext Transfer Protocol Secure) er en sikker utgave av http, og er en kombinasjon av vanlig http og SSL- eller TLS-protokollen som sørger for kryptert kommunikasjon og sikker identifikasjon av en nettverksserver. Https brukes vanligvis for innloggingssider til banktjenester, skjemaer eller andre applikasjoner hvor dataoverføring må være sikret. Merk at du trenger en statisk IP-adresse og et SSL-sertifikat fra din tjenesteleverandør for å kunne bruke https-protokollen.

I

IP-adresse

En IP-adresse (Internet Protocol) er et unikt nummer som identifiserer en datamaskin og dens plassering på Internett.

 

IPv4

 

IPv4 er versjon 4 av Internett-protokollen, og er også den mest brukte. Den definerer IP-adresser i et 32-bits format, som ser ut som 123.123.123.123. Hver seksjon kan inkludere et tall mellom 0 og 255.

 

IPv6

 

Ipv6 er en versjon av Internett-protokollen, som er designet for å etterfølge IPv4. Den definerer IP-adresser i et 128-bits format.

M

Mailserver

En mailserver lagrer innkommende e-postmeldinger før de sendes videre til riktig mottaker, samt lagrer utgående e-postmeldinger før de overføres til riktig målserver på Internett. MX-posten identifiserer mailserveren som er ansvarlig for håndtering av e-poster innen ditt domenenavn.

 

MX (e-post)

En MX-post (Mail Exchanger) spesifiserer hvor e-post som er adressert til domenet, skal leveres. MX-posten identifiserer mailserveren som er ansvarlig for håndtering av e-poster innen ditt domenenavn.

N

Navnetjener

En navnetjener, eller navneserver, oversetter domenenavn til IP-adresser. Hvert domenenavn må ha minst to navnetjenere oppført når domenet registreres.

R

Record

En "record" eller post er en linje med informasjon som lagres i domenets sonefil. De ulike postene inneholder diverse informasjon som gjør det mulig for datanettverket å gi riktig respons på en forespørsel.

 

Registrant

Registranten er den juridiske kontakten for et spesifikt domenenavn, dvs. personen eller organisasjonen som har rettigheter til å bruke, selge eller slette domenet. Denne personen eller organisasjonen er "domenelisensholderen", eller den juridiske enheten, som er bundet av brukeravtaler og vilkår for bruk av domenet. Kalles også domeneabonnent eller bare abonnent.

 

Registrar

En registrar er en organisasjon som er akkreditert av ICANN for å registrere domenenavn, som f.eks. Mamut.

S

 

Sonefil

Sonefilen er en tekstfil som inneholder informasjon om de ulike Internett-tjenestene til domenenavnet ditt. Hver sonefil inneholder en liste over poster, også kalt records, som spesifiserer informasjon om for eksempel domenenavnets navnetjener og/eller mailserver. Det finnes forskjellige typer poster, for eksempel A-records (adresseposter), MX-poster (e-post) og CName-poster (alias).

 

SRV-post
(Service)

En SRV-post relaterer til en spesiell tjeneste av domenet; som definerer posisjon av servere for spesifikke tjenester.

T

TLD

Et TLD, eller toppnivådomene, er en domeneutvidelse, dvs. den delen av domenenavnet som vises etter siste punktum. Toppnivådomenet for www.mamut.com er f.eks. .com.

 

TXT-post
(Text)

En TXT-post er en spesiallaget tekstmelding som er direkte registrert i sonefilen i ditt domene. TXT-poster kan hjelpe deg å verifisere eierskap av ditt domene og forhindre misbruk av søppelpost.

Et søk i DNS kan bli utført slik at du kan se denne teksten. Tekstposten er brukt av noen selskaper for å verifisere at kunder har tilgang til sonefilen og om de er virkelige eiere av domenet. Vertsnavnet og verdien av posten er avhengig av årsaken av posten, og dette vil kanskje variere mellom forskjellige programmer og tjenester. Generelt er TXT-oppføringer brukt som SPF (Sender Policy Framework) poster, et e-post godkjennelsessystem laget for å forhindre misbruk av søppelpost.

U

URL

URL (Uniform Resource Locator) er den unike adressen til en bestemt nettside eller fil på Internett. En vanlig måte å komme til et nettsted på, er å skrive inn URL-en til nettstedets hjemmeside i adresselinjen til nettleseren din.

 

URL-maskering
(av domene)

URL-maskering (frame forwarding) er en teknikk for å gjøre et nettsted tilgjengelig fra flere URL-er. URL-maskering fungerer på samme måte som videresending av domener, bortsett fra at nettleseren til den besøkende vil vise ditt domenenavn i adresselinjen i stedet for måladressen.

V

Vert

En vert er prefiksen til domenenavnet ditt. Den vanligste verten er www, som i f.eks. www.mittnettsted.no. Hvis et nettsted består av flere verter, vil de kunne få andre navn, som f.eks. blogg.mittnettsted.no og galleri.mittnettsted.no. Vertnavnene blir da henholdsvis "blogg" og "galleri".

 

Videresending
(av domene)

Videresending av domener, også kalt URL-videresending, er en teknikk for å gjøre et nettsted tilgjengelig fra flere URL-er. Dette gjør at du automatisk kan sende en besøkende videre fra domenenavnet ditt til en annen URL. Videresendinger kan både være permanente og midlertidige.

W

Webserver

En server (eller tjener) er en datamaskin som er koblet til et nettverk, som har som funksjon å tilby ("servere") data eller andre ressurser til andre datamaskiner (klienter) i nettverket. En webserver sender eksempelvis nettsider til Internett ved forespørsel fra en nettleser.

 

WHOIS

WHOIS er en protokoll som brukes for å sende forespørsler til databaser som lagrer informasjon om Internett-ressurser, som f.eks. domenenavn eller IP-adresser og en lang rekke annen informasjon.

 


Se også:

Domene

Domeneadministrasjon