Tilläggsprodukter > mcvariable:Primary.productname_apphost > Vanliga frågor

Vanliga frågor

Hur ändrar jag användarnamn?

Användarnamnet är e-postadressen som uppgavs vid registrering av användarkontot. Det är inte att möjligt att ändra detta. Det enda sättet är att säga upp det ena användarkontot och skapa ett nytt.

Obs! Glöm inte att kopiera alla filer från användarprofilen innan detta genomförs.

Hur ändrar jag lösenord?

Lösenordet genereras genom att gå till www.mymamut.com och logga in med systemadministratörens användarprofil. Välj Mamut Application Hosting och öppna kontoadministrationen. En lista över alla användare visas. Klicka på länken Lösenord och ändra lösenordet.

Hur byter jag språk ändrar andra inställningar?

Inställningarna öppnas via genvägen Inställningar i tjänsten. Här får du tillgång till Regionala Inställningar från Microsoft Windows kontrollpanel.

Detta är inte det samma som att byta språk i Mamut Business Software.

Om du vill byta språk i Microsoft Office-programmen gör du detta via Microsoft Word. Öppna Microsoft Word och klicka på Office-knappen överst till vänster och därefter på knappen Word-options nederst i menyn. Klicka på knappen Language Settings, och välj önskat språk i rullgardinsmenyn Display Microsoft Office menus and dialog boxes in: på fliken Display Language. Gå därefter till fliken Editing Languages och välj önskat språk i rullgardinsmenyn Primary editing language. Klicka OK när detta är gjort.

Hur får jag tillbaka fönstret där jag väljer Drives, Printer och Clipboard?

Första gången du loggar in på tjänsten visas ett fönster där du kan välja vilka lokala resurser du ska ha tillgång till. Här måste du exempelvis markera Drives och Printers för att få tillgång till dina lokala hårddiskar och din lokalt anslutna skrivare. Om du har valt Don't ask me again for remote connections from this publisher innan du klickar Connect visas inte fönstret igen. För att visa fönstret igen kan du köra nedanstående program. Programmet gör en liten ändring i Windows-registret så att fönstret visas igen.

Visa fönstret igen:

 1. Öppna följande länk: https://cdl.mamut.com/BIN/Support/ApplicationHosting/AppHostChooseFix.exe (extern länk).
 2. Välj Kör. Om ett säkerhetsmeddelande visas måste du välja Kör en gång till för att starta programmet.
 3. När programmet har gjort ändringen visas meddelandet Key successfully changed. Klicka OK.
 4. Starta därefter Internet Explorer igen och logga in i lösningen.
 5. Starta exempelvis Mamut Business Software.

Fönstret RemoteApp visas och du kan som vanligt välja vad Mamut Application Hosting ska få tillgång till. Läs mer i Att använda tjänsten.

Hur får jag in min e-post i lösningen?

För att få in din e-post automatiskt i Mamut Application Hosting-lösningen måste du konfigurera Outlook med ditt e-postkonto. Läs mer om detta i Konfigurera e-postkonto.

Om du har ett POP-konto och vill motta din e-post både i din lokala Outlook-inkorg samt på Mamut Application Hosting-kontot, måste du markera Leave a copy of messages on the server under fliken AdvancedInternet E-mail Settings. Om du har en annan e-posttyp (IMAP/MAPI), sker detta automatisk. Om utgående e-postserver från din e-postleverantör inte fungerar kan du sätta in ts-smtp.mbn1.net som ett alternativ.

Kan jag använda Internet Explorer?

Det är inte möjligt att starta Internet Explorer direkt från tjänsten. Om du emellertid klickar på en länk i en e-post öppnas denna i ett Internet Explorer-fönster från tjänsten. Fönstret är begränsat i förhållande till vad du är van vid. Detta är för att bevara maximal säkerhet och prestanda.

Av säkerhetsskäl rekommenderar vi inte att du använder lösningens Internet Explorer för att gå in i din Internetbank.
Väljer du att använda katalogen H: vid utbetalningsfiler/OCR i Mamut Business Software, bör du överföra filerna manuellt till/från din lokala dator och hantera filerna vidare därifrån. Läs mer om filbehandling i Mamut Application Hosting i Filbehandling.

Marginalerna blir fel på utskrifter, hur löser jag det?

Microsoft har publicerat en hotfix som ska lösa detta problem. Läs mer om detta på Microsofts hemsidor (extern länk).

Så installeras hotfixen:

 1. Avsluta alla program och logga ut ur Mamut Application Hosting.
 2. Klicka på rätt länk nedan.
 3. Välj Kör.
 4. När nedladdningen är färdig visas antagligen en säkerhetsvarning. Klicka på Kör igen.
 5. En installationsguide öppnas. Klicka Nästa.
 6. Acceptera avtalet och klicka Nästa.
 7. Vänta tills installationen är slutförd och klicka Slutför.
 8. Starta om datorn.

Marginalerna bör nu stämma. Logga in och försök att skriva ut på nytt.

Windows XP - svenska: https://cdl.mamut.com/BIN/Support/MSHotFixKB957070/WindowsXP-KB957070-x86-SVE.exe

Windows XP - engelska: https://cdl.mamut.com/BIN/Support/MSHotFixKB957070/WindowsXP-KB957070-x86-ENU.exe

Windows Vista 32bit - alla språk: https://cdl.mamut.com/BIN/Support/MSHotFixKB957070/Windows6.0-KB959442-x86.msu.zip

Windows Vista 64bit - alla språk: https://cdl.mamut.com/BIN/Support/MSHotFixKB957070/Windows6.0-KB959442-x64.msu.zip

Se även:

Mamut Application Hosting

Inloggning

Att använda tjänsten

Version 23.0. Dokumentationen kan beskriva tjänster och/eller funktioner som inte är tillgängliga i din lösning.

Alla rättigheter reserverade © Visma Software AB. Med förbehåll om ändringar/fel. Mamut och Mamut-logotypen är registrerade varumärken av Visma Software AB. Alla andra varumärken är registrerade av respektive företag.