Utvärdera produkter och testa funktionalitet

Utvärdering och test av programmet

Om du vill utvärdera programmet, eller olika tilläggsprodukter och utökade produkter som du inte har licens för, är det enkelt att göra. Du kan utvärdera de flesta funktioner och vi rekommenderar att du använder exempeldatabasen för dina utvärderingar. Den innehåller färdigställda kontakter, produkter, priser, lager, en webbutik och mycket mer så att du enkelt kan testa de olika funktionerna utan att det påverkar dina egna data och utan att behöva ange någon information för att sätta igång.

Det finns två sätt att starta utvärdering och testning.

Installera utvärderingsversionen

Om du ännu inte har fått ditt licensnummer, kan du välja att installera utvärderingsversionen under förstagångsuppstarten.
Utvärderingen är tillämpad för ett bestämt antal dagar och inloggningar.

Använda exempeldatabasen

Om du redan har installerat programmet, och registrerat licensen, kan du installera exempeldatabasen via Arkiv - Databasverktyg - Exempeldatabas. Efter installationen av exempeldatabasen, kan du öppna den via Arkiv - Öppna företagsdatabas. Det finns inga begränsningar när det gäller antalet dagar eller inloggningar.

Exempeldatabasen tillåter dig att testa programmet utan att det påverkar dina företagsdata. När du loggar in på exempeldatabasen har du möjlighet att välja utvärderingsprodukten och vilken tilläggsprodukt som helst för den.

Se även:

Om installation av programmet