Kunduppföljning

I kunduppföljningsmodulen i Mamut Business Software hanterar du all information om dina kontakter - kunder, leverantörer, partners och privatkontakter. I denna del hittar du information om bland annat kontaktuppföljningsregistret, e-post, aktiviteter och kalender.

Du hittar dessutom dokumentation om projektmodulen som är utformad för att passa projektbaserat arbete. Modulen är integrerad med de andra modulerna i programmet och du kan registrera nya kontakter, försäljningsorder och aktiviteter direkt från de olika flikarna i projektregistret. Detta gör det lättare för dig att hantera projektbaserat arbete.

Klicka på rutorna nedan för att läsa mer om de olika områdena i denna del.

Vad inkluderas i denna del?

Är denna information relevant för mig?

Funktionaliten som beskrivs i denna del kan vara helt eller delvis inkluderad i din programversion. Du hittar en detaljerad funktionsöversikt för de olika produkterna på våra webbsidor: www.mamut.se/funktionalitet (extern länk).

Mer information?

Om du vill beställa eller få mer information om produkterna kan du kontakta vår försäljningsavdelning via info@vismasoftware.se eller på telefon 0470-70 61 00.

Om du har frågor angående bruk av programmet kan du hitta många nyttiga användartips på våra supportsidor: www.mamut.se/support (extern länk)