Försäljning

Uppföljning av försäljning är en viktig del av försäljningsprocessen eftersom den hjälper dig att identifiera nya kunders behov och förväntningar. Denna del fokuserar på att göra dig bekant med funktionaliteten som inkluderas i försäljningsmodulen samt att ge dig kunskapen som behövs för att slutföra alla uppgifter och processer som associeras med en försäljning. Processen inkluderar bland annat registrering av en offert, registrering av fakturor samt hantering av rabatter.

Klicka på rutorna nedan för att läsa mer om de olika områdena i denna del.

Vad inkluderas i denna del?

Är denna information relevant för mig?

Funktionaliten som beskrivs i denna del kan vara helt eller delvis inkluderad i din programversion. Du hittar en detaljerad funktionsöversikt för de olika produkterna på våra webbsidor: www.mamut.se/funktionalitet (extern länk).

Mer information?

Om du vill beställa eller få mer information om produkterna kan du kontakta vår försäljningsavdelning via info@vismasoftware.se eller på telefon 0470-70 61 00.

Om du har frågor angående bruk av programmet kan du hitta många nyttiga användartips på våra supportsidor: www.mamut.se/support (extern länk)