Kontoadministration


I fönstret Kontoadministration kan du skapa nya e-postkonton samt redigera och ta bort befintliga e-postkonton. Antal e-postkonton (POP och/eller Business Mail) är beroende av produkten du har köpt. Antal POP- och/eller Business Mail-konton som är tillgängliga visas i detta fönster.

Skillnaden mellan POP mail och Business Mail är att Business Mail ger dig tillgång till extra funktionalitet som delad e-post, kalendrar och kontakter via webmail eller på en mobil enhet.

Så här skapar du ett nytt Hosted Exchange-konto

 1. Klicka Produkter i huvudmenyn.

 2. Välj domän via radioknapparna, utifall att du har fler än en.

 3. Klicka på Hosted Exchange för att öppna administrationsfönstret. Klicka Kontoadministration.

 4. Klicka Aktivera nytt konto för att skapa ett nytt e-postkonto.

 5. Välj om användaren av e-postkontot är en befintlig eller en ny myMamut-användare.

  Om du väljer Befintlig kund, måste du välja användaren från rullgardinsmenyn och kontrollera användarinformationen.
  Om du väljer Ny användare, måste du ange användarinformationen.

 6. Klicka Nästa.

 7. Ange Visningsnamn för e-postkontot och sätt ett Lösenord.

 8. Definiera om användaren ska ha tillgång till SharePoint genom att klicka på knappeneller Av.
  Obs!
  Detta val är bara tillgängligt om du har köpt SharePoint för denna domän.

 9. Välj om användaren ska ha tillgång till ett POP- eller Business Mail-konto och hur stor e-postkvot som ska tilldelas användaren.

 10. Om du önskar, kan du lägga till Alias eller Vidarebefordring genom att klicka på de respektive Lägg till-knapparna för Alias och Vidarebefordring.
  Ett alias är en pseudonym under vilket e-postkontot är tillgängligt. Till exempel, om din e-postadress är användare@mindomän.se, kan du sätta upp aliaset info@mindomän.se. E-post som är skickad till info@mindomän.se kommer att skickas till användare@mindomän.se. Aliaset har alltid samma domän som den ursprungliga e-postadressen (i detta exempel "@mindomän.se").
  En vidarebefordring är en e-postadress dit e-post automatiskt vidarebefordras. Till exempel, om din e-postadress är användare@mindomän.se, kan du vidarebefordra all e-post till vilket som helst e-postkonto, som info@annandomän.se.

 11. Klicka Nästa.

 12. Kontrollera sammanfattningen och klicka Aktivera om allt är korrekt, eller Föregående för att gå tillbaka och ändra inställningarna.

E-postkontot kommer nu att skapas och du kan sätta upp e-postkontot i din lokala e-postklient, din mobila enhet och/eller komma åt det via webmail.

Tips! Du kan Redigera eller Ta bort en användare genom att välja en användare i rullgardinsmenyn och sedan klicka på motsvarande länkar.


Se även:

Hosted Exchange

Administration av Hosted Exchange

E-posttillgång