Back-up voor de boekhouder

Wanneer u een back-up van een of meerdere bedrijfsdatabases naar uw accountant/boekhouder wilt sturen, selecteert u deze optie in de wizard voor het maken van een back-up.  

U kunt de bedrijfsdatabase waarvan u een back-up wenst te maken selecteren. Het is bij dit type back-up niet mogelijk om in één keer een back-up van meerdere bedrijfsdatabases te maken. Wenst u een back-up van meerdere bedrijfsdatabases te maken, dient u de wizard voor elke database te doorlopen.

De back-up voor uw accountant bevat geen systeembestanden en uw boekhouder dient over dezelfde versie van het programma te beschikken. Wanneer dit niet het geval is, is het niet mogelijk om gegevens uit te wisselen in de vorm van een back-up. Het versienummer van het programma vindt u in het menu Help - Info.

Let op! Wanneer uw accountant verder werkt met uw gegevens voordat hij deze in de vorm van een nieuwe back-up aan u heeft teruggegeven, kunt u niet werken in de betreffende bedrijfsdatabase.

Meer informatie:

Verschillende typen back-ups

Back-up maken