Verschillende typen back-ups

Bij het maken van een back-up kunt u aangeven welk type back-up u wenst te maken. Een standaard back-up is aanbevolen en deze optie wordt automatisch geselecteerd. Indien u een geavanceerde back-up wenst te maken, kunt u dit aangeven. Indien de administratiefunctionaliteit in uw licentie is inbegrepen, kunt u ook een back-up maken welke u direct naar uw boekhouder/accountant kunt versturen.  

Standaard back-up

Een standaard back-up maakt een back-up van alle bedrijfsdatabases, documenten en systeembestanden. Dit type back-up wordt standaard aanbevolen omdat u er zeker van kunt zijn dat al uw gegevens teruggehaald kunnen worden mocht dit noodzakelijk zijn.

Geavanceerde back-up

De geavanceerde back-up stelt u in staat om aan te geven van welke bedrijfsdatabase(s) u een back-up wenst te maken. Tevens hebt u de mogelijkheid om bepaalde gegevens, zoals systeembestanden en documenten niet in de back-up op te nemen.

Let op! Wanneer u een back-up zonder systeembestanden terugzet moet de versie van Mamut Business Software op de computer waarop u de back-up hebt gemaakt identiek zijn als op de computer waarop u de back-up terugzet.

Back-up voor de boekhouder

Deze functionaliteit is alleen beschikbaar wanneer de administratiefunctionaliteit in uw licentie is inbegrepen. Wanneer u een back-up naar uw boekhouder/accountant wilt versturen, kunt u hier een speciale back-up voor maken. U hebt hier de mogelijkheid om aan te geven van welke bedrijfsdatabase een back-up moet worden gemaakt.

Wat u moet weten over systeembestanden

De database van het programma bestaat uit bedrijfsdatabasebestanden en systeembestanden. De bedrijfsdatabasebestanden bevatten gegevens voor de verschillende bedrijfsdatabases terwijl systeembestanden gegevens bevatten, die bij alle bedrijfsdatabases horen. Een voorbeeld van systeembestanden zijn gebruikersinformatie en gebruikerstoegang.

Back-ups met systeembestanden kunnen gemaakt zijn in dezelfde of een eerdere versie van het programma dan waarin u deze terugzet. Back-ups met systeembestanden die in een eerdere versie zijn gemaakt, worden automatisch bijgewerkt naar de nieuwe versie zodra u deze terugzet.

Back-ups zonder systeembestanden moeten gemaakt zijn in dezelfde versie van het programma dan waarin u deze terugzet. Een back-up zonder systeembestander bevat minder gegevens en kan daarom sneller worden gemaakt en teruggezet.

Meer informatie over de bestanden vindt u in Installeren van bestanden.

Meer informatie:

Back-up voor de boekhouder

Over back-ups

Over het terugzetten van een back-up

Back-up maken

Instellingen voor back-up