Over back-ups

Het belang van het maken van back-ups kan niet vaak genoeg benadrukt worden. Het komt helaas vaak voor dat men het belang van het maken van een back-up pas inziet nadat het leed geleden is en de behoefte voor het terugzetten van een back-up ontstaat. Bijvoorbeeld vanwege een computercrash, diefstal of brand. Hebt u geen back-up om terug te zetten, betekent dit dat u alle, in het programma geregistreerde, informatie kwijt bent en volledig opnieuw moet beginnen. De gebruiker of de systeembeheerder is verantwoordelijk voor het opzetten van een goede routine voor het maken van back-ups.

Frequentie

De frequentie voor het maken van back-ups is afhankelijk van hoe vaak, en op welke manier, het programma gebruikt wordt. Doorgaans dient u dagelijks, bij het afsluiten van het programma, een back-up te maken. U zult standaard de vraag krijgen om automatisch een back-up te maken wanneer u als laatste gebruiker Mamut Business Software aflsuit. Antwoordt u Ja op deze vraag, dan zult u altijd een actuele back-up hebben.

Let op! Indien de vraag of u automatisch een back-up wilt maken niet verschijnt bij het afsluiten van het programma, kan dit betekenen dat de instellingen voor het maken van een back-up zijn gewijzigd.

Bij een eventuele systeemcrash kan het tijdrovend en gecompliceerd zijn om de database te reconstrueren. Bij frequent gebruik van Mamut Business Software wordt het daarom aanbevolen om dagelijks een back-up te maken. Back-ups kunnen naar persoonlijke voorkeur en opslagmogelijkheden worden ingesteld. Handmatige back-ups kunnen van één of meerdere databases tegelijkertijd gemaakt worden.

Het is mogelijk gebruikersrechten in te stellen, zodat alleen bepaalde gebruikers back-ups kunnen maken.

Opslaan van back-ups

Back-ups kunnen op een harde schijf, in een gedeelde map op het netwerk of op externe media, zoals een USB-stick of een externe harde schrijf, worden opgeslagen. Het wordt aanbevolen om ten minste één volledige back-up op een andere locatie dan waarop het programma wordt gebruikt, te bewaren. Op deze manier gaat de back-up niet verloren in het geval van diefstal of schade.

Wachtwoordbescherming van de back-up

Het is mogelijk om uw back-up te beveiligen met een wachtwoord. Houd er echter rekening mee dat u uw wachtwoord moet onthouden om uw back-up terug te kunnen zetten. Het Mamut Supportcenter kan u niet helpen met uw wachtwoord indien u dit vergeten bent.

Terugzetten van back-ups

Back-ups worden teruggezet met behulp van een wizard. De gegevens in het programma worden overschreven met de gegevens van de back-up, zodat uw bedrijfsdatabases worden teruggezet naar de toestand waarin deze was toen de back-up werd gemaakt. Indien u na het maken van de back-up gegevens hebt ingevoerd, zullen deze verloren gaan. Meer informatie over het terugzetten van een back-up vindt u in Over het terugzetten van een back-up.

Over de database

De database van het programma bestaat uit bedrijfsdatabasebestanden en systeembestanden. Bedrijfsdatabasebestanden bevatten gegevens van de verschillende bedrijfsdatabases en de systeembestanden bevatten gegevens die gemeenschappelijk zijn voor alle bedrijfsdatabases. Voorbeelden van systeembestanden zijn de bestanden met gebruikersgegevens en toegangsrechten voor de gebruikers.

Meer informatie:

Back-up maken

Back-up terugzetten

Verschillende typen back-ups

Back-up voor de boekhouder

Instellingen voor back-up

Over gebruikersrechten

Over updates naar een nieuwe versie