Instellingen voor back-up

Bij de instellingen voor back-up kunt u het standaardpad aangeven waar de back-up wordt opgeslagen en aangeven of er een automatische back-up moet worden gemaakt bij het afsluiten van het programma. Tevens kunt u hier aangeven of en wanneer automatisch gegeneerde back-ups moeten worden verwijderd.

Standaardinstellingen

Standaardpad voor de back-up: Hier geeft u aan welke locatie het programma moet gebruiken bij het maken van automatische back-ups, en zal voorstellen bij het maken van handmatige back-ups. U kunt het pad rechtstreeks in het veld invoeren of op de knop Map selecteren klikken om naar de gewenste locatie te bladeren.

Het systeem vraagt u of u de aangegeven map wenst aan te maken indien deze nog niet bestaat.

Bovenstaand: Voorbeeld van een lokaal bestandspad

Bovenstaand: Voorbeeld van een netwerkbestandspad

Automatische back-up

Let op! Automatische back-up houdt in dat het systeem een back-up maakt wanneer de laatst ingelogde gebruiker het programma afsluit. Indien een of meerdere gebruikers niet uitloggen, wordt geen back-up gemaakt. De timing is afhankelijk van de datum. Indien u bijvoorbeeld "Elke dag" kiest, zal een nieuwe back-up worden gemaakt zodra de laatste gebruiker uitlogt en er op deze dag nog geen back-up is gemaakt. In het venster Beheer - Instellingen - Beveiliging - Gebruikersadministratie kunt u zien welke gebruikers zijn ingelogd.

Back-up maken bij het afsluiten van het programma: Hier kunt u aangeven of er een automatische back-up gemaakt moet worden wanneer u het programma afsluit. Deze automatische back-up wordt alleen uitgevoerd bij afsluiting van het programma. Hebt u bijvoorbeeld ingesteld dat u wilt dat er één keer per week een back-up wordt gemaakt, dan wordt deze back-up gemaakt bij het afsluiten van het programma zodra er een week verstreken is.

De automatische back-up bevat alle systeemdatabases en bestanden van de bijhorende systeemdatabase.

Vraag bij afsluiting of een back-up gemaakt moet worden: U selecteert deze optie indien u gevraagd wilt worden om een automatische back-up te maken bij het afsluiten van het programma. Als alternatief wordt de back-up genomen zonder vooraf een vraag gesteld te krijgen, indien u hebt aangegeven dat een automatische back-up gemaakt dient te worden.

Back-up inclusief documenten en afbeeldingen: Indien u deze optie niet selecteert, zal het maken van de back-up sneller uitgevoerd worden en minder plaats in beslag nemen. Deze instelling geldt de automatische back-up bij het afsluiten van het programma.

Oude automatisch gegenereerde back-ups verwijderen

Om te voorkomen dat veel ruimte wordt gebruikt om oude back-ups te bewaren, is het mogelijk om oude automatisch gegenereerde back-ups te verwijderen. Automatisch gegenereerde back-ups zijn back-ups die automatisch worden gemaakt bij het afsluiten van het programma. Back-ups die u handmatig aanmaakt zullen niet worden verwijderd met deze functionaliteit. U kunt definiëren wanneer deze oude back-ups verwijderd moeten worden:

Aantal back-ups behouden: Het aantal back-ups dat altijd behouden moet worden. De meest recente back-ups zullen niet worden verwijderd.

Verwijder back-ups wanneer dit aantal wordt bereikt of overschreden: Dit is het aantal back-ups dat aanwezig moet zijn om het verwijderen ervan in gang te zetten.

Meer informatie over het venster Oude back-ups verwijderen vindt u in Oude back-ups verwijderen.

Meer informatie:

Back-up maken

Back-up terugzetten

Over back-ups

Oude back-ups verwijderen