Over gebruikersrechten

Het gebruikersprofiel moet aangemaakt worden door een systeembeheerder of supergebruiker, maar kan daarna wel door de gebruiker aangepast worden indien de gebruiker daar toegang tot heeft. U kunt uw gebruikersprofiel aanpassen via Beheer - Instellingen - Gebruiker. De supergebruiker of de gebruikers die toegang hebben tot de gebruikersadministratie, kunnen de instellingen veranderen via Beheer - Instellingen - Beveiliging - Gebruikersadministratie.

De functionaliteiten van de gebruikersrechten zijn gebaseerd op de veronderstelling dat er meerdere gebruikers zijn die gebruik maken van hetzelfde systeem.

Toegangsprofielen

Met behulp van toegangsprofielen kan de systeembeheerder ervoor zorgen dat gebruikers geen toegang krijgen tot bepaalde onderdelen van het systeem. Het is bijzonder praktisch om toegangsprofielen te gebruiken wanneer er meerdere gebruikers binnen verschillende vakgebieden gebruik maken van hetzelfde systeem. Zo hebben bijvoorbeeld verkoopconsulenten en logistieke medewerkers vaak geen toegang tot de financiële administratie.

In de gebruikersinstellingen voor elke gebruiker wordt de toegang gespecificeerd volgens vooraf gedefinieerde, of aangepaste profielen. Meer informatie over de gebruikersrechten vindt u in Gebruikersrechten.

Beheer van toegangsprofielen

Via Beheer toegangsprofileen bepaalt u de functionaliteiten waar elke gebruiker toegang tot heeft.

U kunt de gebruikersrechten exporteren naar Microsoft Excel® voor een compleet overzicht over de gebruikersrechten voor elke gebruiker. Meer informatie over het beheer van toegangsprofielen vindt u in Wizard voor het beheer van toegangsprofielen.

Aangepaste toegangsprofielen

Een aangepast toegangsprofiel geeft een gebruiker toegang tot bepaalde functionaliteiten. Het aangepaste profiel werkt op dezelfde wijze als de vooraf gedefinieerde toegangsprofielen, maar komt niet terecht in de lijst van toegangsprofielen. In de wizard voor het beheer van toegangsprofielen kunt u een nieuw profiel baseren op een toegangsprofiel uit de lijst of een ander bestaand toegangsprofiel. Meer informatie over aangepaste toegangsprofielen vindt u in Aangepast toegangsprofiel voor een gebruiker aanmaken.

Meer informatie:

Gebruikersadministratie, tabblad: Gebruikersrechten

Over gebruikersinstellingen

Wizard voor het beheer van toegangsprofielen

Aangepast toegangsprofiel voor een gebruiker aanmaken