Aangepast toegangsprofiel voor een gebruiker aanmaken

Een aangepast toegangsprofiel geeft aan tot welke functionaliteiten een bepaalde gebruiker toegang heeft. Een aangepast toegansprofiel werkt op dezelfde manier als een vooraf gedefinieerd toegangsprofiel, maar wordt niet weergegeven in het overzicht van toegangsprofielen. In de wizard voor het beheer van toegangsprofielen kunt u een aangepast toegangsprofiel baseren op een toegangsprofiel uit de lijst of een ander bestaand toegangsprofiel.

Zo maakt u een aangepast toegangsprofiel voor een gebruiker aan:

  1. Ga naar Beheer - Instellingen - Beveiliging - Gebruikersadministratie.
  2. Selecteer de betreffende gebruiker, en klik op Bewerken.
  3. Ga naar het tabblad Gebruikersrechten in het gebruikersprofiel van de gebruiker.
  4. Selecteer Aangepast.
  5. Klik op Profiel definiëren.
  6. Selecteer Toegangsprofiel aanmaken om een nieuw toegangsprofiel aan te maken of selecteer Een toegangsprofiel aanmaken gebaseerd op indien u het nieuwe toegangsprofiel wilt baseren op een bestaand profiel. In dat geval kunt u kiezen tussen Toegangsprofiel of Profiel van een andere gebruiker. Selecteer het betreffende profiel of de gebruiker uit de afrollijst naast de gemaakte keuze.
  7. Klik op Volgende.
  8. Selecteer de functionaliteiten die u beschikbaar wilt maken voor het toegangsprofiel.
  9. Klik op Volgende.
  10. Klik op Voltooien.

U hebt nu een aangepast toegangsprofiel aangemaakt die voor de gebruiker geldt.

Meer informatie:

Over gebruikersrechten

Wizard voor het beheer van toegangsprofielen