Firewall op de server

Wanneer u kiest voor de serverinstallatie, zal het systeem automatisch een poort voor de SQL Server in de Windows Firewall openen. U vindt de instellingen hiervoor in het Windows configuratiescherm. Gebruikt u andere firewallsoftware, dan dient u de uitzonderingen (Exceptions) zelf in de firewall in te voeren. De werkwijze hiervan is afhankelijk van de firewallsoftware; de uitzondering die u dient te maken is echter altijd hetzelfde. Zie de documentatie van uw firewallsoftware voor instructies met betrekking tot het maken van uitzonderingen. De uitzonderingen vindt u hieronder.

Windows Firewall

Hieronder vindt u de configuratie voor de Windows firewall. Welke automatisch wordt ingesteld gedurende de installatie. U kunt controleren of uw instellingen correct zijn en waar nodig, aanpassen.

Meer informatie over het wijzigen van de instellingen voor de Windows Firewall vindt u op de website van Microsoft.

Zo controleert u de Windows Firewall-instellingen in Windows 7 en nieuwer:

 1. Open de instellingen voor Windows Firewall via het Windows configuratiescherm.
 2. Klik aan de linkerkant op Een programma of onderdeel toegang geven via Windows Firewall.

 3. Selecteer SQL in de lijst en klik op de knop Details.
  • Controleer de volgende instellingenvoor SQL:
   • Poortnummer: Poort 1433
   • Protocol: TCP.

 4. Klik op OK.
 5. Selecteer sqlbrowser in de lijst en klik op de knop Details.
  • Controleer de volgende instellingen voor sqlbrowser:
   • Pad: C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlbrowser.exe

 6. Klik op OK.
 7. Selecteer sqlservr.exe in de lijst en klik op de knop Details.
  • Controleer de volgende instellingen sqlservr.exe:
   • Pad: C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Binn\sqlservr.exe

    Houd er rekening mee dat, afhankelijk van uw installatie, het cijfer na MSSQL kan afwijken van bovenstaand voorbeeld.

 8. Klik op OK.
 9. Indien alle instellingen correct zijn, klikt u op OK en sluit u het configuratiescherm af.

U hebt nu de Windows Firewall gecontroleerd en eventueel aangepast.

Meer informatie:

Over installatie voor meerdere gebruikers