Sneltoetsen in het verkoopvenster


Knop

Functie

Omschrijving

F1

Help

Opent het helpbestand

F2

Betaling/

Kopiebon/

Retour

Deze sneltoetsen corresponderen met een knop in het verkoopvenster die afhankelijk van de verkoop van naam verandert:

  • Betaling: begint het betalingsproces indien er orderregels zijn geregistreerd en het totaalbedrag positief is.

  • Kopiebon: kopiebon van de laatste verkoop afdrukken. Deze knop is alleen beschikbaar wanneer er geen orderregels in het verkoopvenster zijn ingevoerd en de gebruiker een verkoop heeft afgerond sinds de laatste aanmelding.

  • Retour: wanneer het totaalbedrag negatief is, door bijvoorbeeld een retourartikel, stuurt deze knop de terugbetaling aan.

F3

Kassalade

Opent de kassalade (indien deze aan het systeem is gekoppeld).

F4

Annuleren

Annuleert de verkoop door de orderregels te verwijderen. Indien een geregistreerde klant was gekozen, zal deze tevens van de verkoop worden verwijderd en worden vervangen door de standaardklant voor kassaverkopen.

F5

Artikellijst

Opent het venster Artikelselectie van waaruit u artikelen aan een verkoop kunt toevoegen of meer informatie over een artikel kunt bekijken.

F6

Klantenlijst

Opent het venster Selecteer klant van waaruit u een klant kunt kiezen om aan de verkoop te koppelen.

F8

Orderregel wijzigen

Wordt gebruikt om het aantal te wijzigen of een korting aan de orderregel toe te voegen. U kunt ook op de orderregel klikken om dit venster te openen.

F10

Uitloggen

Logt de gebruiker uit en geeft het inlogvenster weer. Indien een verkoop is aangemaakt, maar niet afgerond, wanneer de gebruiker zich uitlogt, zal een waarschuwing worden weergegeven met de vraag of de verkoop dient te worden geannuleerd of de gebruiker ingelogd dient te blijven.

F11

Beheer

Opent het venster Beheer van waaruit u alle administratieve taken kunt instellen.

Alleen gebruikers met toegang tot een of meer beheerdersfunctionaliteiten kunnen dit venster openen.

Indien er een verkoop is aangemaakt, maar niet afgerond, zal een waarschuwing worden weergegeven waarin wordt gevraagd of de verkoop geannuleerd dient te worden. U dient de verkoop te annuleren of te voltooien alvorens het beheer geopend kan worden.

Shift+F1

Shift+F2

Etc.

Artikelen

Komt overeen met de sneltoetsen voor de artikelen die zijn toegekend via Instellingen - Invoeren verkoop. Shift + F1 voegt het artikel van de eerste sneltoets toe. Meer informatie over de sneltoetsen voor artikelen vindt u hier.


Meer informatie:

Over verkopen

Verkopen registreren

Instellingen - Invoeren verkoop