eDokument > Om Aktivera skanning

Om Aktivera skanning

Tjänsten Aktivera skanning ger dig dina pappersfakturor i ett elektroniskt format som gör att du kan hantera fakturorna från din eDokument inkorg istället för hantera dem manuellt i Mamut Business Software.

För att börja använda tjänsten måste du aktivera ett skanningskonto. När det är gjort får du en adress som du måste informera dina leverantörer om. De skickar därefter sina fakturor till denna adress. Själva skanningen av fakturor och bilagor sker hos Visma AutoInvoice. Både fakturor och bilagor konverteras till elektroniska format som hanteras av eDokument-funktionen i din Mamut Online. Fakturorna skickas i html-format och bilagorna i PDF-format.

Uppmärksamma dina leverantörer på att broschyrer, kataloger och annat reklammaterial inte hanteras av denna tjänst och kommer att kastas.

Se även:

Om Aktivera skanning

Inaktivera skanning

Version 11.1. Dokumentationen kan beskriva tjänster och/eller funktioner som inte är tillgängliga i din lösning.

Alla rättigheter reserverade © Visma Software AB. Med förbehåll om ändringar/fel. Mamut och Mamut-logotypen är registrerade varumärken av Visma Software AB. Alla andra varumärken är registrerade av respektive företag.