Användarinställningar för rapporter och skrivare


Visa - Inställningar - Användare - Inställningar per modul - Rapporter


Alla användare av systemet kan bestämma egna utskriftsmedier och definiera standardskrivare vid utskrift av olika rapporter. Inställningarna som görs gäller för den enskilde användaren och följer användaren vid inloggning oavsett vid vilken dator den sker.

Fliken Rapporter

Utskrift via: Välj om standardalternativet för utskrift ska vara Förhandsvisning, Skrivare, Fax eller E-post. Oavsett vad du väljer kan du i de flesta fall ändra utskriftsmediet.

Utskrift av order/faktura via: Förutom alternativen Förhandsvisning, Skrivare, Fax och E-post kan du välja "Överför från kontakten" vid utskrift av order- och fakturarapporter. Om du väljer "Överför från kontakten" kommer det utskriftsalternativ som valts för kontakten att användas vid utskrift av order- och fakturarapporter.

Standard rapportkatalog: Bestämmer vilka rapporter som blir förvalda när du skriver ut rapporter i Rapportmodulen. Några rapporter kan redigeras, och när det är gjort kan du antingen köra denna eller en standardrapport när du skriver ut rapporter från rapportmodulen. Väljer du här Gemensamma rapporter, blir dessa standardrapporter förvalda för användaren. Väljer du Företagsrapporter (företagsnamn) blir den redigerade utgåvan av rapporten förvald. Du kan häva detta val när du tar ut en rapport.

Format för e-postbilaga: Vid utskrift till e-post kan du välja mellan följande format: HTML, PDF eller RTF.

Kopia till skrivare vi utskrift av e-post/fax: Markeras om du vill ha en papperskopia.

Skapa aktivitet vid utskrift av e-post/fax: Markeras om du vill att det ska skapas en aktivitet för varje e-postmeddelande eller fax du skickar.

Vill du ha möjlighet att se eller ändra inställningarna i rapportmodulen markerar du Visa inställningarna i rapportmodulen.

Vill du till exempel skriva ut Detaljerad rubrik, Sidfot, Försättsblad eller kunna Välja skrivare innan utskrift, så markerar du det i rutorna här.

Fliken Skrivarinställningar

Olika rapporter skrivs ofta ut på olika typer av skrivare: packsedlar och plocklistor på lagerskrivaren, fakturakopia hos revisor och fakturor hos försäljningsavdelningen, medan andra rapporter ofta skrivs ut hos ledningen.

Du kan bestämma önskad drivrutin för respektive utskrift om du inte vill använda standardskrivaren i Windows vid utskrift. Inställningar som görs gäller för den enskilde användaren och följer användaren vid inloggning oavsett vid vilken dator den sker. Om en egen skrivare har definierats för själva rapporten gäller den istället för den skrivare som definieras här.

Nivåer på skrivarinställningar:

I programmet finns det tre nivåer av skrivarinställningar, samtidigt som du kan välja skrivare vid utskrift i de flesta moduler.

Första nivån: Om inga skrivarinställningar specificerats används standardskrivaren i Windows.

Andra nivån: Skrivarinställningar som görs på fliken Skrivarinställningar gäller per användare och tar företräde framför standardskrivaren i Windows.

Tredje nivån: Skrivarinställningar som görs direkt i rapporter vid rapportredigering häver andra skrivarinställningar. Här sparas detaljerade inställningar om namn, drivrutin, fack, drivrutinsinställningar etc. i själva rapporten.

Slutligen kan du från de flesta modulerna i programmet markera alternativ för att välja skrivare vid utskrift. Vid utskrift kan du välja vilken skrivare som ska användas för just denna utskrift.


Se även:

Om användarinställningar

Användarinställningar per modul

Rapportredigering

Inställningar andra program