Notitie

Het notitieveld is een veld voor vrije tekst. Datum, tijdstip en gebruiker worden automatisch ingevuld, terwijl u zelf eventueel nuttige gegevens bij de betreffende relatie kunt invoeren. Een voorbeeld kan zijn: "Let op: feedback geven op rapport bij volgende afspraak".

  1. Voer uw notities direct in het notitieveld in.
     -of-
    Klik op de icoon boven/onder het notitieveld om het veld uit te breiden. Voer uw notities in.

  2. Verklein het veld naar de gebruikelijke grootte met nog een klik op de icoon.

Het bovenste gedeelte van de relatiekaart bevat alle belangrijke gegevens van de relatie. Het notitieveld is tevens zoekbaar. U kunt hierdoor relaties vinden met bepaalde termen of zinnen in het notitieveld.

Meer informatie:

Relatiebeheer

Versie 24.0. De documentatie kan diensten en/of functionaliteiten vermelden die niet in uw licentie zijn inbegrepen. Neem contact met ons op indien u hierover meer informatie wenst.

© 2020 Visma Software B.V. Alle rechten/drukfouten voorbehouden. Mamut en het Mamut-logo zijn geregistreerde merken van Visma Software B.V. of haar dochterondernemingen. Alle overige merken zijn geregistreerde merken van de desbetreffende bedrijven.