Relatiebeheer

In de module Relatiebeheer houdt u de informatie van uw relaties bij.

Houd er rekening mee dat de relatiemodule uit zowel klanten, leveranciers als eventuele partners en privérelaties bestaat. Een relatie kan zowel een klant als een leverancier zijn. Op de relatiekaart kunt u de betreffende opties selecteren.

De relaties kunnen aan contactpersonen gekoppeld worden. Het registreren van contactpersonen maakt het eenvoudiger om de persoon te vinden waarmee u wenst te spreken/die uw referentie is in verschillende situaties. De module contactpersoon opent u als een eigen module door naar Beheer - Relatie en Contactpersoon te gaan, of door dubbel te klikken op een contactpersoon, die gekoppeld is aan een relatie.

Meer informatie:

Het relatiebeheerregister

Nieuwe relatie aanmaken

Hoofd-/bijkantoor

Waarden van een selectie relaties wijzigen

Over leverings- en betalingsvoorwaarden

Over het opzetten en onderhouden van relaties

Over activiteiten

Activiteitssjablonen

Kaart en reisroute voor relaties bekijken

Over de skype-integratie

Versie 24.0. De documentatie kan diensten en/of functionaliteiten vermelden die niet in uw licentie zijn inbegrepen. Neem contact met ons op indien u hierover meer informatie wenst.

© 2020 Visma Software B.V. Alle rechten/drukfouten voorbehouden. Mamut en het Mamut-logo zijn geregistreerde merken van Visma Software B.V. of haar dochterondernemingen. Alle overige merken zijn geregistreerde merken van de desbetreffende bedrijven.