Het relatiebeheerregister

Beheer - Relatie - Relatiebeheer

De relatiekaart bestaat uit twee delen. In het bovenste gedeelte voert u algemene informatie over de relatie in en bepaalt u tot welke categorieën de relatie behoort. Met behulp van de categorieën kunt u relaties differentiëren. Dit komt bijvoorbeeld goed van pas wanneer u doelgerichte informatie wenst toe te sturen.

Het onderste gedeelte bestaat uit diverse tabbladen waar u andere relevante informatie over de relatie registreert, zoals contactpersonen, activiteiten, documenten, orders en facturen, offertes, boekstukken, inkopen, urenregistratie, artikelen en projecten. Meer informatie over de verschillende tabbladen vindt u in Tabbladen in relatiebeheer.

Adres: Met behulp van de knop Adres... voert u het adres van de relatie in. Lees meer over Adres, gedetailleerd en Adresinstellingen.

Hoofdkantoor: De functionaliteit hoofdkantoor gebruikt u indien u wenst dat de levering van artikelen en de facturering bij verschillende klanten gebeurd. Meer informatie over het hoofdkantoor vindt u in Hoofd-/bijkantoor.

Aangepast veld: Met behulp van aangepaste velden kunt u uw relaties classificeren. Meer informatie vindt u in Aangepast veld.

Groep: Met behulp van Groep kunt u een classificatie maken die het gemakkelijker maakt om later relaties te filteren. Meer nformatie vindt u in Groepen.

Notitie: is een veld voor vrije tekst. Meer informatie vindt u in Notitie.

Nieuw: Maak een nieuwe relatie aan.

Relatielijst: Klik hier om de relatielijst te openen. In de gebruikersinstellingen voor relatiebeheer kunt u aangeven of u de lijst automatisch wenst te openen wanneer u de relatiemodule opent. Dit is een handige functionaliteit indien u vaak naar verschillende relaties moet zoeken. Indien het voor u niet gewenst is om deze lijst direct te openen, kunt u deze optie uitschakelen.

Contactpersonenoverzicht: Opent het overzicht van de contactpersonen (alle).

Verwijderen: U kunt relaties verwijderen waar geen boekingen op zijn gevoerd. In andere gevallen kunt u de relaties op non-actief zetten op het tabblad Overige info.

Zoeken: Naar een relatie zoeken.

Filter aan/uit en Filterinstellingen: Hiermee kunt u een bepaalde selectie weergeven.

Meer informatie over de zoek- en filterfunctie vindt u in Zoeken

Kaart weergeven: U kunt op een kaart aangeduid krijgen waar een relatie of contactpersoon gelokaliseerd is. De kaart opent zich in een eigen venster. Deze functionaliteit vereist een actieve internetverbinding.

Reisroute weergeven: Geeft de reisroute naar een relatie aan. De reisroute neemt uw adres als uitgangspunt. Deze functionaliteit vereist een actieve internetverbinding.

Tip! U kunt in de gebruikersinstellingen voor relatiebeheer de kaartleverancier voor zowel de kaart als reisroute kiezen. U kunt kiezen tussen Yahoo en Google.

De knop Status relatie geeft een overzicht van alle inkoop- en verkooptransacties tussen uw bedrijf en de relatie, naast andere belangrijke kengetallen. Dit overzicht geeft u snel toegang tot de verkoophistorie van de relatie en kan bijvoorbeeld van pas komen wanneer u telefonisch contact hebt met de relatie.

Via de knop Standaarddocument in de werkbalk bovenaan in de relatiekaart heeft u toegang tot een reeks standaarddocumentsjablonen die gebruikt kunnen worden bij oprichting van standaarddocumenten voor een relatie.

Met behulp van de knop Sorteren kunt u uw relaties op verschillende manieren sorteren, zoals naar Naam, Relatienummer of Leverancier. Kies het gewenste sorteringscriterium met behulp van de pijl rechts van de sorteringsknop.

Door op het pijltje aan de rechterkant van de knop Activiteiten aanmaken te klikken kunt u een gedetailleerde activiteit aanmaken. U bepaalt zelf de inhoud en in welke modules de activiteitsjablonen toegankelijk zijn.

Klik op de knop Gebruikersinstellingen in de werkbalk en kies het tabblad Relatiekaart. Onder Overig kunt u aangeven of de relatielijst automatisch moet worden geopend bij het openen van het relatiebeheer. Gebruik de pijlknop om de Bedrijfsinstellingen te openen.

Klik Afdrukken inden u een rapport wenst af te drukken die specifiek is voor de relatie, zoals adressenlabels. Een nieuw venster wordt geopend waarin u het rapport kunt selecteren en verdere instellingen kunt definiëren. Meer informatie over rapporten vindt u in Over de rapportmodule.

De TAPI-knop: (Additioneel product) Wanneer u op de TAPI-knop klikt, draait het programma automatisch het betreffende telefoonnummer. Let op! Deze knop is alleen zichtbaar als u het betreffende product hebt geïnstalleerd. De drivers moeten TAPI 3.0 of hoger ondersteunen en er moet een telefoon via een seriële poort aan de computer zijn verbonden.

Met Skype kunt u uw relaties bellen vanuit hun relatiekaart of contactpersoonkaart. U kunt ook gesprekken ontvangen. Als voor de relatie een Skype-naam of Skype-nummer geregistreerd is in het adresboek of het contactpersonenoverzicht, worden de gegevens van de relatie geopend. Gesprekken met bestaande relaties worden gelogd als activiteiten, zodat u de gesprekshistorie voor de relatie later eenvoudig kunt opvragen. Meer informatie vindt u in Over de Skype-integratie.

Meer informatie over de overige knoppen op de werkbalk vindt u in Werkbalken op vensterniveau.

Meer informatie:

Relatiebeheer

Werkbalken op vensterniveau

Tabbladen in relatiebeheer

Gebruikersinstellingen voor relatiebeheer