Adres, gedetailleerd

Met behulp van de knop Adres kunt u het adres invoeren. Voer de straatnaam en het huisnummer in het veld Straat in. Voer tevens de Postcode en Plaats in.

Tip! Indien u de landcode voor de postcode wenst weer te geven, kunt u de optie Landcode vóór de postcode weergeven (NL voor Nederland) selecteren in de Bedrijfsgegevens via Beheer - Instellingen - Bedrijf - Bedrijfsgegevens.

U kunt tevens de Provincie invoeren. Dit veld kunt u gebruiken bij het maken van selecties binnen het relatiebeheer.

Uit de afrollijst Land kiest u het land van de relatie.

Tip! In de Adresinstellingen geeft u aan hoe de adressen, relatienaam en contactpersoon op de rapporten moeten worden weergegeven. Deze instelling vindt u via Beheer - Instellingen - Rapporten - Adresinstellingen.

Meer informatie:

Adressenlijst

Adresinstellingen

Versie 24.0. De documentatie kan diensten en/of functionaliteiten vermelden die niet in uw licentie zijn inbegrepen. Neem contact met ons op indien u hierover meer informatie wenst.

© 2020 Visma Software B.V. Alle rechten/drukfouten voorbehouden. Mamut en het Mamut-logo zijn geregistreerde merken van Visma Software B.V. of haar dochterondernemingen. Alle overige merken zijn geregistreerde merken van de desbetreffende bedrijven.