Addressenlijst

Als u op de zoek-knop rechts van de knop Adres klikt, krijgt u een overzicht van alle adressen die ingevoerd zijn bij uw relaties.

U kunt nieuwe adressen invoeren door op Nieuw te klikken. U krijgt nu een adresvenster waar u kunt aangeven of u dit adres als standaard wilt gebruiken. U kunt ook een notitie maken, bijvoorbeeld als het slechts een tijdelijk adres geldt. 

Als u een adres wilt wijzigen of een ander adres als standaard wilt instellen, klikt u op Bewerken.

U kunt het overzicht sorteren door op de kolomknop, waarop u de adressen wilt sorteren, te klikken.

Meer informatie:

Adres, gedetailleerd

Versie 24.0. De documentatie kan diensten en/of functionaliteiten vermelden die niet in uw licentie zijn inbegrepen. Neem contact met ons op indien u hierover meer informatie wenst.

© 2020 Visma Software B.V. Alle rechten/drukfouten voorbehouden. Mamut en het Mamut-logo zijn geregistreerde merken van Visma Software B.V. of haar dochterondernemingen. Alle overige merken zijn geregistreerde merken van de desbetreffende bedrijven.