Aangepast veld

Het Aangepast veld stelt u in staat om uw relaties naar uw eigen wens te classificeren. U kunt tevens uw relaties groeperen op de door u gewenste manier.

Voor bijvoorbeeld een softwarebedrijf zou een aangepast veld de "vervaldatum licentie" kunnen zijn. De waarde in het veld is in dat geval de datum waarop de licentie vervalt.

Zo wijst u een aangepast veld aan een relatie toe:

  1. Klik op de knop links van het Aangepast veld
    -of-
    Klik op de zoekknop rechtsonder het veld.
  2. Selecteer het gewenste Veldtype uit de afrollijst en voer de Waarde van dit type in het veld eronder. Het veldtype kan bijvoorbeeld 'District' zijn met de waarde 'Noord', of 'Aant. werknemers' met de waarde '40'.
  3. Klik op OK.

Nieuwe Aangepaste velden maakt u in het Standaardregister aan, welke u benaderd via Beheer - Instellingen - Bedrijf - Standaardregister. Hier kunt u tevens de opties voor de afrollijst Type waarde aanpassen.

Meer informatie:

Relatiebeheer

Standaardregister

Versie 24.0. De documentatie kan diensten en/of functionaliteiten vermelden die niet in uw licentie zijn inbegrepen. Neem contact met ons op indien u hierover meer informatie wenst.

© 2020 Visma Software B.V. Alle rechten/drukfouten voorbehouden. Mamut en het Mamut-logo zijn geregistreerde merken van Visma Software B.V. of haar dochterondernemingen. Alle overige merken zijn geregistreerde merken van de desbetreffende bedrijven.