Standaardregister

Het standaardregister is een register bestaande uit verschillende groepen, categorieën en variabelen die in één of meerdere delen van het programma worden gebruikt. U kunt deze waarden aanpassen aan de behoeften en routines van uw bedrijf.

Hier kunt u onder andere waarden invoeren voor Afdelingen, Betalingsvoorwaarden, Documenttype, Aangepast veld, Vaste tekst order, Groep, Categorie, Leveringsvoorwaarden, Artikelgroep, Functie, Het Valutaregister, et cetera.

Zo bewerkt u het standaardregister:

  1. Selecteer het register dat u wenst te bewerken en klik op Bewerken. Alle alternatieven in dit register worden nu toegankelijk.

    Het voorbeeld geeft de bewerking weer voor Vaste tekst offerte/order

  2. Klik op Nieuw om een nieuwe waarde aan te maken, of op Bewerken om een bestaande waarde aan te passen.

Afhankelijk van welk register u bewerkt, volgen er afzonderlijke instellingen voor de alternatieven.

Bewerking via afrollijsten:

In meerdere afrollijsten van het programma kunt u met de rechtermuisknop klikken en direct het standaardregister wijzigen.

Onderstaande schermafdruk is komt uit de module Order/Factuur, tabblad Tekst.

  1. Klik met de rechtermuisknop op de afrollijst die u wenst te wijzigen.

    Het voorbeeld geeft de bewerking weer van het veld Gewone tekst op het tabblad Tekst van een Offerte of een Order.

  2. Klik op Standaardregister wijzigen vanuit het menu.

Dit opent hetzelfde venster als hierboven en u kunt de waarden wijzigen en direct in de module gebruiken.

Meer informatie:

Bedrijfsinstellingen