Kortingen

In Mamut Business Software bestaan verschillende typen kortingen. Deze kortingen zijn ingedeeld in een hiërarchisch systeem welke elkaar trapsgewijs overschrijven; zo wordt bijvoorbeeld korting 6 overschreven door korting 5. Op deze manier is er uiteindelijk één korting geldig. Indien u een korting als vaste prijs bij een artikel hebt geregistreerd, zullen eventuele andere kortingen bovenop deze prijs komen indien de klant in een van de kortingscategorieën valt.

De kortingenhiërarchie in Mamut Business Software:

 1. Handmatige korting
  Dit kortingstype wordt direct op de artikelregel in de order ingevoerd. Deze prijs overschrijft alle andere kortingen in de hiërarchie.
 2. Korting door de combinatie artikel en relatie
  Deze korting wordt aangemaakt op het tabblad Korting in het artikelregister.
 3. Standaardkorting in % van het ordertotaal voor een klant
  Wordt als standaardkorting aangegeven op het tabblad Instellingen in de relatiekaart, welke u vindt door naar Beheer - Relatie - Relatiebeheer - tabblad Instellingen te gaan. Klik vervolgens op de knop Klant en voer de orderkorting in procenten in. Meer informatie vindt u in Relatiebeheer, tabblad: Instellingen.
 4. Korting door de combinatie artikel en categorie
  Deze korting wordt aangemaakt op het tabblad Korting in het artikelregister.
 5. Korting door de combinatie categorie en artikelgroep
  Wordt in het Kortingenregister aangemaakt welke u vindt door naar Beheer - Artikel - Kortingenregister te gaan, of door op de knop Kortingenregister op de werkbalk in het artikelregister te klikken.
 6. Volumekorting
  Deze korting wordt aangemaakt op het tabblad Korting, subtabblad Aantal, in het artikelregister. Dit is een speciale kortingstype, welke een onderdeel van de kortingenhiërarchie kan zijn, of als aanvulling op de kortingenhiërarchie kan dienen. Dit wordt bepaald door de instelling Volumekorting bovenop andere korting op het tabblad Prijs/Korting in de bedrijfsinstellingen voor Offerte/Order/Factuur. Er bestaan nog meer instellingen die de kortingenhiërarchie beïnvloeden. Meer informatie vindt u hieronder.

Het merendeel van deze kortingen worden aangegeven op het tabblad Korting in het artikelregister, behalve korting nummer 1, welke direct in de order wordt aangegeven, en korting nummer 3, welke u op de relatiekaart invoert. Meer informatie over het tabblad Korting in het artikelregister vindt u in Korting.

Instellingen

De kortingenhiërarchie in Mamut Business Software kan door bepaalde instellingen worden opgeheven. U vindt deze instellingen via Beheer - Instellingen - Bedrijf - Module-instellingen - Offerte/Order/Factuur - tabblad Prijs/Korting.

Hoogste korting overschrijft kortingenhiërarchie: Door deze optie te selecteren zal uw klant altijd de hoogste korting krijgen. In dat geval is het dus niet de kortingenhiërarchie, maar de hoogste korting welke de totale uiteindelijke korting bepaald.

Volumekorting bovenop andere kortingen: Wanneer u deze optie selecteert, zal een eventuele volumekorting bovenop eventuele andere kortingen uit de kortingenhiërarchie komen. De volumekorting heeft in dat geval geen invloed op andere kortingen.

Indien u beide instellingen selecteert, zal de hoogste korting de kortingenhiërarchie overschrijven, en komt een eventuele volumekorting bovenop de hoogste korting. Selecteert u geen van beide opties, zal de kortingenhiërarchie zoals hierboven beschreven gelden.

Meer informatie over de andere instellingen op het tabblad Prijs/Korting in de bedrijfsinstellingen voor Offerte/Order/Factuur vindt u in Bedrijfsinstellingen voor Offerte/Order/Factuur.

Let op! Een korting zal niet werken indien de prijs lager is dan de korting. Het is ook niet mogelijk om twee procentuele kortingen op één factuur te gebruiken. Het alternatief in zo'n geval is om één van de kortingen als vaste prijs voor het artikel te registreren op het tabblad Korting in het artikelregister.

Betalingskorting

Betalingskorting geeft klanten de mogelijkheid om een extra korting te krijgen wanneer zij voor de vervaldatum betalen. Deze korting zal klanten aanmoedigen om facturen sneller te betalen, wat ten goede komt aan de liquiditeit van uw bedrijf.

Meer informatie over betalingskorting vindt u in Betalingskorting.

Korting in de webshop

De enige korting die in de webshop werkt, is de korting die u aangeeft in de bedrijfsinstellingen voor artikel. U vindt de instelling via Beheer - Instellingen - Bedrijf - Module-instellingen - Artikel, tabblad Prijzen.

Tip! Indien u in de webshop individuele kortingen aan klanten of klantengroepen wenst aan te bieden, hebt u een licentie voor de Enterprise-uitbreiding Mamut Enterprise Klant- en Partner Web nodig. Meer informatie over deze uitbreiding vindt u op onze website: https://nl.visma.com/apps-en-add-ons/mamut-one/ (externe link).

Meer informatie over instellingen en prijzen op uw website en webshop vindt u in Instellingen Webshop.

Leveranciers-/Inkoopkorting

Het is mogelijk om een korting die u van leveranciers ontvangt bij het inkopen van artikelen, in te voeren.

U kunt een algemene korting van leveranciers invoeren. Ga hiervoor naar Beheer - Relatie - Relatiebeheer - tabblad Instellingen. Vanuit het tabblad instellingen klikt u op de knop Leverancier naast de betalingsvoorwaarden. Een nieuw venster wordt geopend en u vult de korting in het veld Afgesproken korting in % in.

Het is ook mogelijk om een korting voor een bepaald artikel in te voeren. Ga hiervoor naar Beheer - Artikel - Artikelregister, open het artikel waarvoor u de korting wenst in te voeren en klik op het tabblad Leverancier. Klik op Nieuw om het artikel aan een leverancier te koppelen, en selecteer de leverancier uit de lijst. Indien het artikel al aan de leverancier is gekoppeld, selecteert u de leverancier en klikt u op de knop Bewerken. Voer de korting in het veld Kortingspercentage bij inkoop in.

Let op! Kortingen die aan een artikel zijn toegevoegd, zullen de algemene leverancierskorting die in het relatiebeheer zijn ingevoerd, overschrijven.

Tip! U kunt de leverancierskorting ook handmatig in de artikelregel invoeren bij het registreren van een inkoop. Meer informatie vindt u in Over de inkoopmodule.

Meer informatie:

Artikelregister, tabblad: Korting

Kortingenregister

Over prijzen van de artikelen

Bedrijfsinstellingen voor Offerte/Order/Factuur

Nieuwe betalingsvoorwaarde aanmaken

Versie 24.0. De documentatie kan diensten en/of functionaliteiten vermelden die niet in uw licentie zijn inbegrepen. Neem contact met ons op indien u hierover meer informatie wenst.

© 2020 Visma Software B.V. Alle rechten/drukfouten voorbehouden. Mamut en het Mamut-logo zijn geregistreerde merken van Visma Software B.V. of haar dochterondernemingen. Alle overige merken zijn geregistreerde merken van de desbetreffende bedrijven.