Overschrijvingen - Betalingen naar bank

Betalingen aan leveranciers worden ingeboekt als boekstukken in het grootboek. In de crediteurenadministratie kunt u gebruik maken van Betalingen naar bank, een wizard, die het kiezen van de te betalen posten en de uitvoering van de betaling vereenvoudigt en die u tevens helpt bij het boeken van de uitgevoerde betalingen.

Deze wizard voor betalingen naar bank kunt u op twee manieren gebruiken: elektronisch bankieren (e-banking) en handmatige overschrijvingen. U kiest de standaardmethode voor de betaling en stelt de instellingen in bij Instellingen voor overschrijvingen. U kunt de methode oversturen in de wizard voor Betalingen naar bank.

Elektronisch bankieren

Bij elektronisch bankieren dient u een overeenkomst met uw bank te hebben voor elektronische betalingen. De betaling wordt als een betalingsbestand naar uw bank verstuurd en u ontvangt een retourbestand van de bank, dat u gebruikt voor het inboeken van de betalingen in uw Mamut-programma. Er zijn twee verschillende formaten voor het elektronisch bankieren:

SEPA staat voor Single Euro Payments Area en is ingesteld om één Europese betaalmarkt te creëren waarbij deze betalingen als binnenlandse betalingen worden behandeld. Met SEPA bestaat geen verschil tussen binnenlandse en buitenlandse betalingen. Het gebruikte xml-bestandsformaat voor SEPA biedt een uniforme standaard voor de betalingen in het gehele SEPA-gebied voor betalingen in Euro.

Clieop3 is het Nederlandse formaat voor elektronisch bankieren. Betalingsbestanden van dit formaat kunnen bij de meeste banken worden ingelezen om zo uw betalingen uit te laten voeren. Houd er rekening mee dat u dient te controleren of dit formaat door uw bank wordt ondersteund. Met behulp van Clieop3 kunt u alleen binnenlandse betalingen uitvoeren.

Meer informatie over bankbestanden/elektronisch bankieren vindt u in Bankbestanden/elektronisch bankieren.

Handmatige overschrijvingen

Bij handmatige overschrijvingen kunt u het programma gebruiken om het rapport Betalingsadvies af te drukken. Dit is een overzicht van de betalingen die op basis van de Vervaldatum door u moeten worden uitgevoerd. Bij handmatige overschrijvingen worden geen betalingsbestanden aangemaakt, in tegenstelling tot bij het elektronisch bankieren. Meer informatie vindt u in Aan de slag met handmatige overschrijvingen.

Meer informatie:

Instellingen voor overschrijvingen (elektronisch bankieren)

Aan de slag met bankbestanden/elektronisch bankieren

Een overschrijving uitvoeren

Aan de slag met handmatige overschrijvingen