Bankbestanden/elektronisch bankieren

In uw Mamut-programma kunt u gebruik maken van de functionaliteit voor elektronisch bankieren (ook wel: e-banking) om overschrijvingen uit te voeren en binnengekomen betalingen te registreren. U beschikt over een krachtige, maar eenvoudige functionaliteit voor elektronisch bankieren. U kunt uw programma integreren met de banksoftware van uw bank. Dit brengt u weer een stap voorwaarts op het gebied van geïntegreerde bedrijfsvoering.

Bij elektronisch bankieren dient u een overeenkomst aan te gaan met uw bank betreffende elektronische betalingen. Neem contact op met uw bank om een dergelijke overeenkomst af te sluiten. De betaling wordt als een betalingsbestand (Clieop3 of SEPA) naar uw bank verstuurd en u ontvangt een retourbestand van de bank, dat u gebruikt voor het inboeken van de betaling in uw Mamut-programma.

De functionaliteit Elektronisch bankieren bevat twee belangrijke functies:

Betalingen naar bank waarbij betalingsbestanden voor uitgaande betalingen worden aangemaakt. Deze aangemaakte betalingsbestanden kunnen vervolgens met behulp van het elektronisch bankieren-pakket (van uw bank) naar de bank worden verstuurd voor verwerking. De bestanden worden aangemaakt in het Clieop3- of SEPA-formaat. Meer informatie vindt u in Een overschrijving uitvoeren.

Bankbestand inlezen waarbij bankbestanden worden ingelezen. De transacties of mutaties op uw bankrekening kunnen uit uw elektronisch bankieren-pakket van uw bank worden geëxporteerd. Met behulp van de wizard voor het inlezen van bankbestanden kunt u deze bestanden in Mamut Business Software importeren in MT940-formaat of een door u aangemaakt formaat. Op basis van de transacties in het bestand zal een Matchingsvoorstel worden aangemaakt. Vervolgens kan het matchingsvoorstel in de inboekmodule worden verwerkt naar het grootboek. Meer informatie vindt u in Bankbestand inlezen.

Tip! Een inkoopcreditnota kan het bedrag, dat van een inkoopfactuur voor overschrijving wordt verstuurd, reduceren. Dit vereist dat u de creditnota matcht met de factuur voordat u een overschrijvingsbestand aanmaakt. De creditnota dient tevens de status Moet betaald worden te krijgen.

Meer informatie:

Overschrijvingen - Betalingen naar bank

Aan de slag met bankbestanden/elektronisch bankieren

Instellingen voor overschrijvingen (elektronisch bankieren)

Bankbestand inlezen

Aan de slag met handmatige overschrijvingen

Aangepaste bankbestanden inlezen