Instellingen voor overschrijvingen (elektronisch bankieren)

U kunt in het programma gebruik maken van elektronisch bankieren (ook wel: e-banking) of handmatige overschrijvingen om betalingen aan leveranciers te vereenvoudigen en om betalingen in te boeken.

Instellingen

U bereikt de instellingen via Beheer - Instellingen - Administratie - Debiteur/Crediteur en klik de knop Instellingen naast de optie Het bedrijf maakt gebruik van overschrijvingen (elektronisch bankieren).

Nieuw: Maak een nieuw overschrijvingsformaat aan, bijvoorbeeld voor elektronisch bankieren voor het versturen van betalingsbestanden naar uw bank.

Bewerken: Wijzig een overschrijvingsformaat.

Verwijderen: Verwijder een overschrijvingsformaat.

Standaard overschrijvingsformaat: Hier geeft u aan welk overschrijvingsformaat u standaard wenst te gebruiken.

Het handmatig betalen van een post met status 'Overgeschreven' toestaan: Selecteer deze optie indien u posten met de status Voor overschrijving verzonden (na het uitvoeren van de wizard Betalingen naar bank) handmatig in de inboekmodule wilt kunnen betalen.

Uitsluitend goedgekeurde facturen betalen. Door deze optie te selecteren worden alleen facturen met het kenmerk 'goedgekeurd' meegenomen voor betaling.

Wizard voor de overschrijvingsinstellingen

Wanneer u een nieuw overschrijvingsformaat aanmaakt of een bestaand overschrijvingsformaat bewerkt, wordt de wizard voor de instellingen voor overschrijvingen geopend. De beschikbare formaten zijn Clieop3 en SEPA.

SEPA staat voor Single Euro Payments Area en is ingesteld om één Europese betaalmarkt te creëren waarbij deze betalingen als binnenlandse betalingen worden behandeld. Met SEPA bestaat geen verschil tussen binnenlandse en buitenlandse betalingen. Het gebruikte SEPA xml-bestandsformaat biedt een uniforme standaard voor de betalingen in het gehele SEPA-gebied voor betalingen in Euro.

Clieop3 is het Nederlandse formaat voor elektronisch bankieren. Betalingsbestanden van dit formaat kunnen bij de meeste banken worden ingelezen om zo uw betalingen uit te laten voeren. Houd er rekening mee dat u dient te controleren of dit formaat door uw bank wordt ondersteund. Met behulp van Clieop3 kunt u alleen binnenlandse betalingen uitvoeren.

Zo maakt u een nieuw overschrijvingsformaat aan

  1. Klik op Nieuw.
  2. Selecteer het gewenste formaat uit de afrollijst en klik OK.

  3. Bij Naam overschrijvingsformaat kunt u een eigen naam voor het gebruikte overschrijvingsformaat opgeven zodat u deze eenvoudig herkent. .

  4. Selecteer de bankrekening uit de afrollijst of klik op nieuw om een nieuwe bankrekening in te voeren. Houd er rekening mee dat bij het SEPA-formaat IBAN en Swift/BIC-code verplicht ingevuld moeten worden.
  5. Klik op Volgende.
  6. Geef bij Gegevensmap het pad op waar de betalingsbestanden moeten worden opgeslagen indien u de standaardlocatie niet wenst te gebruiken.

  7. Voer de Bestandsnaam in.
  8. Klik op Voltooien.

Het overschrijvingsformaat is nu aangemaakt. Indien gewenst, kunt u deze als Standaardformaat gebruiken.

 Tip! Het is mogelijk om een eerder aangemaakt bestalingsbestand te herstellen, bijvoorbeeld om het bestand opnieuw naar de bank te versturen. Om dit te doen selecteert u eerst het overschrijvingsformaat en klik op de knop Bewerken. Klik vervolgens op de knop Bestand uit archief herstellen.

Instellingen overige modules

Voordat u gebruik kunt maken van de functionaliteit dient u een aantal instellingen in andere modules te definiëren:

Meer informatie:

Overschrijvingen - Betalingen naar bank

Rekeninginformatie

Administratieve instellingen