Inkoop op basis van een verkooporder

U kunt een inkooporder op basis van een verkooporder aanmaken indien u deze functionaliteit hebt geactiveerd bij de bedrijfsinstellingen voor artikel.

Wanneer een klant artikelen bestelt, kunt u een inkooporder aanmaken op basis van een verkooporder. Een wizard leidt u door het proces heen. Totdat de inkoop overgebracht is naar de status Besteld, kunnen nieuwe inkopen, die voor dezelfde leverancier vanuit verkooporders worden gegenereerd, de aantallen op de inkoop accumuleren.

Start de wizard vanuit het tabblad Artikelregels op de verkooporder. Klik op de pijl en kies voor Inkooporder aanmaken op basis van verkooporder.

Tip! Kunt u deze optie niet vinden, dan moet u eerst in de bedrijfsinstellingen voor het artikel selecteren dat u deze functionaliteit wilt gebruiken.

De wizard bestaat uit 3 stappen

Stap 1

Geef aan of u de artikelen koopt van uw standaardleverancier of een andere leverancier. Klik op Volgende.

Stap 2

In dit venster kiest u welke informatie u wilt meenemen vanuit de verkooporder naar inkooporder.

Welke gegevens moeten van verkoop- naar inkooporder worden overgebracht?

Geef aan of de inkoopprijs op de inkoop hetzelfde is als de kostprijs op de verkooporder, of dat deze uit de artikelkaart gehaald dient te worden.  

Selecteer de informatie die vanuit de verkoop- naar de inkooporder moet worden overgebracht. Wanneer u ervoor kiest om diverse artikelregels op de verkooporder samen te voegen met hetzelfde artikel, is het niet mogelijk om de informatie van de individuele artikelregels over te brengen.

Geef aan welke artikelen moeten worden ingekocht

Selecteer de opties om een selectie te maken van welke artikelregels ingekocht moeten worden. U kunt aangeven of artikelen zoals Arbeid/Dienst, Voorraadartikelen en artikelen waarvan het bestelde aantal nul is, moeten worden ingekocht.

Stap 3

U hebt nu uw keuzes ingevuld en alle instellingen doorgevoerd voor de inkooporder. Selecteer de optie Automatisch overnemen van artikelen uit inkoopvoorstel wanneer u wenst dat de artikelregels automatisch in het inkoopvoorstel worden overgenomen. Als u deze optie niet selecteert, zal de selectie zonder artikelen worden weergegeven en kunt u de gewenste artikelregels handmatig invoeren. De order is op de achtergrond zichtbaar.

Wanneer u klaar bent, klikt u op Voltooien om de keuzes/instellingen door te voeren en verder te gaan met het scherm Artikelen die ingekocht moeten worden.

Let op! Wanneer u op Annuleren klikt, zullen de instellingen niet opgeslagen worden.

Het venster Artikelen die ingekocht moeten worden blijft inactief op de achtergrond totdat u de wizard heeft afgesloten en alle noodzakelijke instellingen heeft ingevoerd.   

Meer informatie:

Bedrijfsinstellingen voor Artikel

Inkoop op basis van niet-geleverde verkooporders

Artikelen die ingekocht moeten worden