Utføre en varetelling


En varetelling korrigerer antall på lager.

Slik utfører du en varetelling

 1. Åpne varetellingsvinduet fra menyen Vis - Lager - Varetelling.

 2. Velg lageret du ønsker å starte varetelling for i nedtrekkslisten øverst til høyre.

 3. Skriv inn produktnummeret på produktet du skal registrere opptalt beholdning for og klikk Enter.

  Dersom du benytter strekkodeleser kan du lese av strekkoden. Da vil du komme direkte til vinduet Opptalt beholdning. Strekkoden hentes fra feltet EAN-kode i produktregisteret.

  Du kan eventuelt klikke Utvalgsinnstillinger for å sette utvalg for hvilke produkter som skal vises i listen, slik at det blir enklere å finne frem til riktig produkt. Merk at du også kan klikke på kolonneoverskriftene for å sortere listen etter hver enkelt kolonne.

  Du kan også oppdatere beholdning på hvert enkelt produkt direkte i listen. Bruk pil-tasten på tastaturet for å manøvrere til neste produkt i listen. Merk at du kan sortere listen etter ønske ved å klikke på kolonneoverskriftene.

 1. Registrer ny beholdning i kolonnen Opptalt beholdning for alle produkter der beholdningen skal endres, og klikk Enter.

 2. .Klikk Skriv ut for å skrive ut en varetellingsliste som dokumenterer tellingen.

 3. Klikk OK. Du får spørsmål om varetellingen skal Effektueres. Svarer du Ja på dette spørsmålet vil beholdningen bli korrigert i henhold til Opptalt beholdning.

 4. Du får også spørsmål om det skal skrives ut en varetellingsliste.

Varetellingen har nå korrigert antall på lager.

Du kan nå skrive ut en oppdatert Lagerverdiliste (lagerbevegelser) fra rapportmodulen for å vise justert lagerverdi.


Se også:

Om varetelling

Om lagermodulen

Utvalgsinnstillinger