Systemdefinierade aktiviteter

Systemdefinierade aktiviteter är aktiviteter som skapas automatiskt när vissa händelser och processer sker i programmet. Exempel på händelser är: förändringar av företagsinställningar, inventering, guider som ändrar på ett urval av kontakter eller produkter etc., periodavslutning, ändring av räkenskapsår, verifikatnummerserier, upprättande av nya konton i kontoplanen, import av kontakter med mera.

I aktivitetslistan ser du när de olika aktiviteterna skapades, vilka händelser som skapade aktiviteterna och vilken användare som var ansvarig.  

Överst i listan kan du välja om du enbart ska se aktiviteter som skapats under en viss tid eller av en bestämd anställd. Du måste klicka på Uppdatera för att listan ska uppdateras efter ditt urval.

Aktiviteterna syns inte i den vanliga aktivitetslistan, utan i listan för systemdefinierade aktiviteter. Du hittar denna aktivitetslista genom att välja Visa - Aktivitet - Systemdefinierade aktiviteter.

De händelser som resulterar i automatiskt skapade aktiviteter är förhandsdefinierade i programmet och kan inte överstyras.

Obs! Det är inte möjligt att redigera eller ta bort systemdefinierade aktiviteter från aktivitetslistan.

Se även:

Aktivitetslista