Aktivitetslista

Aktivitetslistan ger dig översikt över alla aktiviteter som är registrerade i programmet.

Tips! I tilläggsprodukter kan du välja att ha egna aktivitetslistor för Kundservice, Telemarketing och Produktservice.

Här kan du skapa nya och redigera befintliga aktiviteter. När du registrerar en ny aktivitet kan du skriva in kontaktinformation och koppla aktiviteten till ett projekt om det är aktuellt. I aktivitetsregistret har du dessutom möjlighet att senarelägga en aktivitet eller markera den som Utförd. Överst i fönstret hittar du flera filter som begränsar vilka aktiviteter som visas.

Tips! Om du skapar en aktivitet under fliken Aktivitet i Kontaktregistret, fylls kontaktinformationen i automatiskt. Skapar du en aktivitet under fliken Aktivitet i Projektregistret, fylls projektinformationen i automatiskt.

Ändringar i filtren visas inte förrän du klickar Uppdatera eller använder funktionsknappen [F5].

Utförd: Du markerar en aktivitet som utförd genom att markera den i listan och klicka på knappen Utförd.

De tillgängliga filtren för aktivitetslistan:

Handläggs: Från datum till datum för att visa vilka aktiviteter som har registrerats i denna period. Om du inte hittar en aktivitet i listan kan det bero på att aktivitetsdatumet är utanför det valda intervallet. Registreringarna under Handläggs bestäms av dina användarinställningar för aktiviteter under Visa - Inställningar - Användare - Inställningar per modul - Aktiviteter, fliken Aktivitetslista, fältet Förhandsdefinierat datumintervall för aktivitetslista. Läs mer i Användarinställningar för aktivitet.

Status: Välj vilken status aktiviteten som ska visas i fönstret måste ha. Du kan också välja Alla, vilket inaktiverar filtret. Genom att välja en av statusarna för ej utförda aktiviteter och därefter klicka på Uppdatera, kommer alla aktiviteter som av olika orsaker inte utförts att visas.

Typ: Välj vilken aktivitetstyp en aktivitet måste ha för att den ska visas i fönstret. Du kan också inaktivera filtret genom att välja Alla eller (Ingen) som bara visar aktiviteter utan aktivitetstyp.

Aktivitetslistorna för Kundservice, Telemarketing och Produktservice (tilläggsprodukter) visar bara specificerade aktivitetstyper. Detta styrs via inställningarna för aktivitetstyper.

Ansvarig: Välj vem som ska vara ansvarig för aktiviteterna som ska visas i fönstret. Du kan också inaktivera filtret genom att välja Alla eller (Ingen) som visar alla aktiviteter som inte har tilldelats en Ansvarig.

Tips! Du kan också ange Urval för aktiviteterna i verktygsfältet. Detta kommer att gälla före filtren som beskrivits ovan, vilka kommer att inaktiveras.

Senarelägga aktiviteter: Du kan senarelägga aktiviteter genom att slutföra guiden Ändra värden på ett urval aktiviteter. Observera att denna funktion är mest relevant om du vill redigera flera aktiviteter samtidigt. Om du bara ska ändra tiden på en aktivitet, markera istället aktiviteten och klicka på Redigera-knappen.

Öppna tillhörande element i MS Outlook: Visas bara om du använder integration med Outlook. Läs mer om Outlook-integrationen i Om integration med Outlook.

För effektiv administration av flera aktiviteter samtidigt rekommenderar vi att du använder verktygen Skapa gruppaktiviteter samt Ändra värden för ett urval aktiviteter.

Användarinställningar och Företagsinställningar: Användarinställningarna låter dig bland annat bestämma hur fönstren för aktivitetshantering ska se ut samt ange standardvärden för nya aktiviteter. Läs mer i Användarinställningar för aktivitet. Använd pilknappen för att öppna Företagsinställningar. Läs mer i Företagsinställningar för aktiviteter.

Se även:

Skapa ny aktivitet

Användarinställningar för aktiviteter

Företagsinställningar för aktiviteter

Skapa gruppaktiviteter

Ändra värden på ett urval aktiviteter

Inställningar för aktivitetstyper

Aktivitet, projektregistret

Aktivitet, kontaktregistret