Företagsinställningar för aktiviteter

Här hittar du de flesta inställningar för aktivitetsmodulen, förutom de inställningar som anges för varje aktivitetstyp. Läs mer i Inställningar för Aktivitetstyper (Grundinställningar).

Klicka på pilknappen bredvid knappen Användarinställningarna på verktygsraden för att anpassa företagsinställningarna för aktiviteter.

Standardvaraktighet för nya aktiviteter

När man skapar en aktivitet justeras alltid sluttiden i förhållande till starttiden. Här kan du välja hur länge en standardaktivitet ska vara. Du kan självklart ändra längden på varje enskild aktivitet genom att justera sluttiden.

Värde för sluttid när aktiviteten anges som "Utförd"

Aktiviteter kan anges som utförda i alla moduler som innehåller listor över aktiviteter. Här kan du välja om sluttid ska ändras eller behålla sluttiden som planerades när man skapade aktiviteten.

Uppdatera endast sluttid för aktiviteter i uppgiftslista: Detta är det naturligaste valet eftersom aktiviteterna i uppgiftslistan inte nödvändigtvis är angivna till en viss tidpunkt. Aktiviteter som visas i kalendern kommer då att behålla sin sluttid även om de markeras som utförda, till exempel dagen efter. Läs mer i Kalender.

Uppdatera alltid sluttid för alla aktiviteter: Även aktiviteterna i kalendern (som möten, demonstrationer etc.) måste markeras som utförda direkt efter att till exempel mötet är genomfört.

Uppdatera aldrig sluttid för aktiviteter: Sluttiden som anges när man skapar en aktivitet kommer inte att ändras när den markeras som utförd.

Statusen Utfört vid markering för utfört: När en aktivitet markeras som utförd, ändrar den Aktivitetsstatus. Här kan du välja vilken status den ska ändras till. Du kan bara välja aktivitetsstatus som har egenskap som Utförd som anges genom grundinställningarna. Läs mer i Grundinställningar.

Fältvisning och fältbeskrivningar

Om du behöver ytterligare klassificeringar eller fler fält för information om aktiviteterna kan du aktivera två egendefinierade fält. Fälten aktiveras genom att du markerar fältet på fliken Diverse. Du bör också ange ett beskrivande namn på fältet. Fälten kan sedan användas när du anger urval för aktiviteter i aktivitetslistan eller vid utskrift av rapporter.

Eget fält 1: Detta fält kräver att du också skapar fasta kategorier genom Grundinställningar. Lägg märke till att det nya namnet inte kommer att vara tillgängligt i Grundinställningar innan du har avslutat och startat programmet på nytt. Fram tills dess kommer fältet att behålla beteckningen Egendefinierat fält 1.

Eget fält 2: Fältet kan bara användas vid registrering av fritext.

Tillgängliga aktivitetslistor och typer

Egna aktivitetslistor för Kundservice, Telemarketing och Produktservice gör det enklare att arbeta fokuserat med en typ av arbetsuppgifter. Till exempel är det möjligt att ange användarbehörighet som bara ger tillgång till en viss aktivitetstyp.

Funktionerna finns tillgängliga som tilläggsprodukter. Läs mer i Tilläggsprodukter.

Se även:

Aktivitetslistan

Aktivitetstyp

Ny aktivitet