Skapa ny aktivitet

I det dagliga arbetet skapar du enklast nya aktiviteter direkt i respektive register. Du kan skapa aktiviteter i aktivitetsregistret, kontaktregistret, kontaktpersonregistret, projektregistret eller genom menyvalet Visa - Aktivitet - Ny aktivitet.

Fälten i aktivitetsfönstret är inte obligatoriska och ett flertal fält fylls ut på förhand. Vilka dessa är beror på var i programmet du har skapat aktiviteten.

Läs mer i Aktivitetsfönstret.

I användarinställningarna kan du bland annat ange standardvärden för nya aktiviteter.

Tips! Programmet väljer som standard en intervall inom vilken aktiviteter visas i aktivitetslistan. Om du inte hittar en aktivitet i listan kan detta bero på att aktivitetsdatumet är utanför den valda intervallen.

Se även:

Aktivitetsfönstret

Aktivitetslista

Om aktiviteter

Användarinställningar

Företagsinställningar för aktiviteter

Skapa gruppaktiviteter

Ändra värden på ett urval aktiviteter

Behörighetskontroll

Egendefinierat fält

Inställningar för aktivitetstyper

Gemensam kalender