Skapa gruppaktiviteter

En gruppaktivitet riktar sig mot fler än en kontakt. Genom funktionen för att skapa gruppaktiviteter definierar du ett urval kontakter som aktiviteten ska utföras mot och definierar vilka kriterier som gäller för aktiviteten. Du väljer också om det ska skapas endast en aktivitet som innehåller alla kontakter eller flera aktiviteter, en för varje kontakt.

Guiden för att skapa gruppaktiviteter startas genom Visa, där du väljer Aktivitet och Skapa gruppaktiviteter.

Steg 1

Välj om du ska skapa en gemensam aktivitet som inkluderar alla kontakter eller om det ska skapas en aktivitet för varje kontakt.

Det sistnämnda kan vara användbart om olika kundansvariga ska utföra aktiviteten separat för varje kontakt (till exempel vid Telemarketing).

Klicka Nästa.

Steg 2

Definiera ett urval som inkluderar kontakterna som aktiviteten ska utföras mot. Läs mer i Urval.

Urvalet kan justeras i nästa steg, men vi rekommenderar att du anger ett så exakt urval som möjligt.

Klicka OK.

Steg 3

Justera urvalet genom att flytta kontakterna som det inte ska skapas aktivitet mot genom att flytta dem till vänster i fönstret.

Detta gör du på ett av följande sätt:

Steg 4

Välj vem som ska vara ansvarig för aktiviteterna i rullgardinsmenyn.

Har du valt att skapa flera aktiviteter (en för varje kontakt) kan du ange en tillfällig fördelning av aktiviteterna på flera kundansvariga. Läs mer i Fördela aktiviteter.

Klicka Nästa.

Steg 5

För att det ska bli lättare att kontrollera urvalet kan du skriva ut en rapport över vilka kontakter och kontaktpersoner som ska inkluderas i aktiviteten.

Steg 6

Klicka Slutför för att skapa aktiviteten/aktiviteterna. Vill du justera urvalet kan du gå tillbaka i guiden genom att klicka Föregående.

Du kan också skriva ut en rapport över aktiviteterna som skapas, denna gång med aktivitetsnummer.

Steg 7

Fyll i vilka kriterier som ska gälla för aktiviteten/aktiviteterna. Läs mer i Skapa ny aktivitet.

Skapar du flera aktiviteter kan du inte ändra vilka Kontakter, Resurser eller Anställda som ska knytas till aktiviteten. Detta kan i så fall göras på varje aktivitet i efterhand. När du sparar och avslutar detta aktivitetskort blir ändringarna kopierade till alla aktiviteter som du har skapat genom guiden.

Se även:

Om Aktiviteter