Om Aktiviteter

Aktiviteterna kan ge dig full kontroll över dina och andra anställdas aktiviteter relaterade till bland annat kunder och projekt. Du kan planera möten, kundbesök, uppföljning, telefonsamtal samt följa upp dessa aktiviteter i kalendern, i den gemensamma kalendern, uppgiftslistan, direkt på kontaktkortet eller, till exempel, i ett projekt i projektregistret.  

Visas i kalender eller i uppgiftslistan

Aktiviteterna kan visas och redigeras i aktivitetslistan. Kalendern kan dessutom visa aktiviteter som du ansvarar för eller som anknyter till dig som anställd. Du kan välja om en aktivitet ska visas i själva kalendern eller i uppgiftslistan till höger. Detta styrs av de olika aktiviteternas Aktivitetstyp. Aktivitetstyperna Besök, Demonstration och Möte visas i kalendern medan aktiviteter som Brev, Fax och Telefon ut hör till uppgiftslistan.

Läs mer i Kalender.

Koppla kontakter

När du skapar en aktivitet kan du använda knappen Koppla för att knyta aktiviteten till Kontakter, Personal och Resurser. Detta gör att du eller andra användare kan vid ett senare tillfälle få tillgång till informationen du registrerar på aktiviteten.

Skapa gruppaktiviteter

En gruppaktivitet vänder sig mot fler än en kontakt. Genom gruppaktivitetsfunktionen kan du definiera ett urval kontakter för vilka aktiviteten ska göras gällande, samtidigt som du vidare kan definiera parametrar som ska gälla för aktiviteten.

Underhåll många aktiviteter med hjälp av guiden

Med hjälp av guiden Ändra värden för ett aktivitetsurval kan du definiera vilka aktiviteter som ska ändras genom ett urval.

Fördela aktiviteter

Genom att ange vissa villkor kan du fördela aktiviteter mellan flera kundbehandlare. Du gör detta genom att skapa flera gruppaktiviteter eller genom att ändra värdena på ett aktivitetsurval.

Använd uppföljningsaktiviteter för att följa upp kunder och andra processer

I modulerna för kontakt, försäljning, inköpsorder, logistik, redovisning och lön finns en rad processer som kan aktiveras och som då automatiskt genererar uppföljningsaktiviteter.

Förenkla med hjälp av aktivitetsmallar

Med hjälp av lättillgängliga aktivitetsmallar i de olika modulerna blir det mycket enklare att upprätta aktiviteter. Från varje enskild modul kan du snabbt och enkelt definiera och skräddarsy vilka aktiviteter som ska kunna upprättas.

Integrera aktiviteterna med Outlook

Aktiviteter i uppgiftslistan och kalendern kan överföras till programmets kalender och uppgiftslista. Aktiviteter som du skapar i programmet kan överföras automatiskt till kalender och uppgiftslista i Outlook.

Ring med Skype och logga samtalen som aktiviteter på dina kontakter

Med Skype kan du ringa till kontakter från kontakt- eller kontaktpersonkortet. Du kan också ta emot samtal. Om kontakten är registrerad med Skype-namn eller Skype-nummer i ditt kontakt- eller kontaktpersonregister, visas detta på kontakten. Samtal med befintliga kontakter loggas som aktiviteter så att du enkelt kan få tillgång till kontaktens historik vid ett senare tillfälle.

Systemdefinierade aktiviteter

Systemdefinierade aktiviteter är aktiviteter som skapas automatiskt när vissa händelser och processer sker i programmet. Exempel på händelser där aktiviteter skapas automatiskt av systemet är: Ändring av företagsinställningar, lagerinventering, diverse guider som ändrar värden för ett kontakturval, produkter och så vidare, periodavslutning, ändring av räkenskapsår, verifikatnummerserie, upprättning av nya konton i kontoplanen med mera.

Analys av aktiviteter (Tilläggsprodukt)

Du kan hämta ut en översikt över alla aktiviteter och sätta in dem i en Pivot-tabell.

Se även::

Aktivitetslista

Aktivitetsfönstret

Kalender

Koppla kontakter

Ändra värde på ett urval aktiviteter

Skapa uppföljningsaktiviteter

Om integration med Outlook

Om integration med Skype

Systemdefinierade aktiviteter

Analys av aktiviteter

Användarinställningar: Aktivitet