Ändra värde på ett urval aktiviteter

Genom en guide definierar du vilka aktiviteter som ska ändras genom ett urval. Du kan välja en eller flera parametrar som ska ändras och ange nya värden för dessa fält. Detta kan vara praktiskt om du ska omfördela ansvaret för aktiviteterna från en kundansvarig som har slutat eller skjuta fram ett projekt i tiden.

Starta guiden från menyn Visa - Aktiviteter - Ändra värden för ett aktivitetsurval.

Steg 1

Guiden startas genom Visa-menyn där du väljer Aktivitet och Ändra värden för ett aktivitetsurval.

Klicka Nästa.

Steg 2

Definiera ett urval av aktiviteter som ska ändras.

Urvalet kan justeras i nästa steg, men vi rekommenderar att du anger ett så exakt urval som möjligt. Läs mer i Urval.

Klicka OK.

Steg 3

Justera urvalet genom att ta bort markeringen framför aktiviteterna du eventuellt inte ska ändra värdet för.

Klicka Nästa.

Steg 4

Välj vilka värden som ska ändras och ange nya värden via rullgardinsmenyn.

Har du valt att ändra flera aktiviteter kan du ange en tillfällig fördelning av aktiviteterna på flera kundansvariga. Läs mer i Fördela aktiviteter.

Klicka Nästa.

Steg 5

För att det ska bli lättare att kontrollera urvalet kan du skriva ut en rapport över vilka aktiviteter som ska ändras och vad de gamla värdena var.

Steg 6

Klicka Slutför för att ändra aktiviteterna. Önskar du justera urvalet kan du gå tillbaka i guiden genom att klicka Föregående.

Du kan också skriva ut en rapport över aktiviteterna som ändras, denna gång med nya värden.

Steg 7

Detta steg gäller bara vid inkonsekvent start- eller sluttid.

Om du bara har ändrat starttid utan att justera sluttiden eller tvärtom, kan det hända att sluttiden anges till en tidpunkt som inträffar före starttiden. Du kan nu välja mellan att uppdatera den gamla tiden i förhållande till den nya eller att utesluta de aktuella aktiviteterna från uppdateringen.

Klicka Fortsätt.

Du kommer nu att få ut en ny rapport som beskrevs i punkt 6 med de nya ändringarna, innan ändringarna utförs.

Se även:

Om Aktiviteter