Uppföljningsaktiviteter

I modulerna för kontakt, försäljning, inköp, logistik och redovisning finns det en rad processer som kan aktiveras och som då automatiskt skapar uppföljningsaktiviteter. Du bestämmer själv vilka av de möjliga processerna som du vill aktivera. En översikt på vilka uppföljningsaktiviteter som det är möjligt att aktivera hittar du genom att välja Visa - Aktivitet - Uppföljningsaktiviteter.

Om du i programmet utför en process som automatiskt kan skapa aktiviteter, kommer du att tillfrågas om du vill skapa en uppföljningsaktivitet. Om du inte vill bli tillfrågad kan du markera Visa inte detta meddelande igen. Du kan även göra den inställningen när du redigerar uppföljningsaktiviteter.

Vilka processer som ska generera aktiviteter för ditt företag bör du fundera igenom och ta ställning till; gärna med utgångspunkt i vilka funktioner som du använder samt vilket behov av uppföljning du har av dessa funktioner. Aktiverar du för många uppföljningsaktiviteter kan aktivitetslistan bli oöversiktlig istället för till hjälp i det dagliga arbetet.

Ett exempel där uppföljningsaktiviteterna kan vara till god hjälp är Vid fakturering. Uppföljningsaktiviteten är inställd på att starta vid förfallodatumet, men du kan ange det datum som passar bäst. Den kan till exempel påminna dig om att kolla att betalningen har gått igenom.

Genom att markera en process och klicka på Redigera, kan du aktivera eller inaktivera uppföljningsaktiviteten. Du kan även bestämma standardvärden för nya aktiviteter som ska utföras automatiskt. Kryssar du för Visa inte detta meddelande igen kommer du i framtiden inte att få fler frågor om att skapa uppföljningsaktiviteter när du utför denna process.

I fönstret Uppföljningsaktiviteter kan du ändra Starttid för när aktiviteten ska påbörjas, Prioritet, Typ, Status samt vem som är Ansvarig för att utföra aktiviteten. I fältet Anteckning kan du registrera mer detaljerad information. Vill du Öppna aktiviteten vid skapande kan du markera detta. Du kommer då att få möjlighet att registrera mer information om var enskild aktivitet direkt när den skapas.

Obs! Inställningen för huruvida det ska skapas uppföljningsaktiviteter gäller per företagsdatabas.

Observera också att standardvärdena för uppföljningsaktiviteterna upphäver användarinställningar som är definierade för aktiviteterna.

Se även:

Aktivitetsregister