Användarinställningar för aktivitet

Genom användarinställningarna kan du bestämma hur fönstret för aktivitetsstyrning ska se ut. Du kan även ange standardvärden när nya aktiviteter skapas.

Användarinställningarna öppnas via knappen Användarinställningar på verktygsraden.

Standardanpassning

Du kan välja mellan tre förhandsdefinierade inställningar.

Klicka på aktuell knapp för att välja ett av alternativen.

Aktivitetslista

Här väljer du vilka fält från varje aktivitet som ska visas i aktivitetslistan. Lägg märke till att med för många kolumner blir listan något mindre översiktlig, vilket dessutom påverkar hastigheten i modulen. Om du klickar på en av knapparna på fliken Standardanpassning, ändras innehållet på motsvarande sätt.

Förhandsdefinierat datumintervall för aktivitetslista: Varje gång du öppnar aktivitetslistan, visas datumintervallet som du valt från denna lista under Handläggs.

Aktivitetskort

Här kan du ange riktlinjer för hur en aktivitet ska skapas.

Standardvärde:Varje fält du anger värden för här kommer att fyllas i automatiskt när en ny aktivitet skapas. Om du oftast skapar aktiviteter av typen "Tel. ut" kommer du att spara mycket tid genom att fältet redan är ifyllt.

Flikar: Här kan du se vilka flikar du använder när du skapar en aktivitet. För en användare som till exempel bara jobbar med Produktservice kommer det kanske bara vara aktuellt att visa fliken Produkt.

Annat: Standardstorlek för anteckningsfält kan anges här. Storleken kan ändras i varje enskild aktivitet. Du kan också välja om användarnamn och datum för anteckningen ska fyllas i automatiskt. Dessutom kan du markera om du vill visa detaljer om dina aktiviteter i andras kalendrar, automatiskt koppla till standard kontaktperson/projekt vid registrering av aktiviteter från kontaktkortet. Om du vill förenkla kopiering av aktiviteter kan du markera Duplicera: Alltid till en ny aktivitet för kopiera utan att vara tvungen att gå igenom hela guiden.

Systemet stänger automatiskt aktiviteten som kopieras. Om du vill att den ska vara öppen, kan du ta bort markeringen vid Kopiera: Stäng aktivitet som det kopieras från.

Se även:

Användarinställningar

Inställningar i andra program

Företagsinställningar för aktiviteter