Inställningar för Aktivitetstyper (Grundinställningar)

Redigering av aktivitetstyper öppnas antingen genom aktivitetsinställningarna (Visa - Inställningar - Företag - Grundinställningar - Aktivitetstyp) eller genom att högerklicka i aktivitetslistans rullgardinsmeny Typ och välja Ändra i grundinställningar.

Inställningarna du gör i detta fönster överförs till alla aktiviteter som skapas med denna aktivitetstyp.

Beskrivning

Skriv in en passande beskrivning på aktiviteten.

Överför aktiviteten till uppgiftslista: I kalendern visas aktiviteterna antingen efter tid eller som en uppgift i uppgiftslistan. Om du markerar denna ruta kommer alla aktiviteter av denna typ att placeras i uppgiftlistan. Lägg märke till att inställningen kan enkelt upphävas i fliken Diverse.

Färg i kalendern: Här kan du förknippa aktivitetstyperna med en standardfärg. På så sätt slipper du ange en färg för var enskild aktivitet. Detta gäller bara aktivitetstyper som inte kan överföras till aktivitetslistan.

Tips! Om du vill ändra färg på aktiviteter som redan har registrerats kan du använda guiden Ändra värden för ett aktivitetsurval.

Alarm och tillgänglighet

Alarm: Välj om aktiviteterna ska skapas med alarm och hur lång tid före aktiviteten som larmet ska utlösas.

Om du har angivit att aktiviteten ska överföras till Microsoft Outlook, kan du inte välja när alarmet ska utlösas. Det kommer att starta beroende på hur inställningarna i Outlook är definierade.

Visa tid som: Välj hur aktiviteten ska visas i kalendern, som Tillgänglig, Upptagen eller Ute. Detta är speciellt viktigt information vid koppling till andra aktiviteter.

Ange var aktivitetstypen kan användas

För att en aktivitetstyp ska kunna användas i aktiviteter för Kundservice, Produktservice eller Telemarketing (tilläggsprodukter) måste det markeras här. Om du skapar en ny aktivitet i aktivitetslistan för kundservice kommer du att kunna välja aktivitetstyper som är markerade för Kundservice här.

Annat

Personalaktivitet: Genom egna behörighetskontroller för personalaktiviteterna kan du begränsa vissa användares tillgång till personalaktiviteterna - även om användarna normalt sett har tillgång till alla aktivieter.

Ansvarig krävs: Denna inställning gör det omöjligt att skapa nya aktiviteter med denna aktivitetstyp utan att registrera en ansvarig för aktiviteten.

Inaktiv: Du kan inte ta bort aktivitetstyper som används på gamla aktiviteter. Om du inte ska använda dig av aktivitetstypen i framtiden kan du markera den som inaktiv. Aktivitetstypen kommer då att tas bort från alla listor och kommer inte att användas på nya aktiviteter.

Se även:

Om aktiviteter

Aktivitetslista

Kalender

Koppla Kontakter/Anställda/Resurser

Användarinställningar: Aktivitet

Om integration med Outlook