Kontaktuppföljning, fliken: Aktiviteter

På fliken Aktiviteter registreras aktiviteter som är kopplade till aktuell kontakt. Här registreras alla uppgifter som rör aktiviteten, till exempel kontaktperson, projekt, varaktighet/typ, ansvarig person i företaget etc. Aktiviteter som registreras kan till exempel vara möten, demonstrationer, telefonsamtal, e-post, leveransbekräftelser och erbjudanden.

Klicka på Ny för att skapa nya aktiviteter. Klicka på Redigera för att redigera befintliga aktiviteter.

Raderar den markerade aktiviteten.

Klicka på knappen för att uppdatera aktiviteterna med uppdaterad information från aktivitetsregistret.

I rullgardinsmenyn Typ kan du sortera efter vilken aktivitettyp som ska visas på fliken. Du kan också välja om du vill se Alla, Utförda eller Ej utförda aktiviteter. Om det efterhand blir många aktiviteter registrerade på kontakten kan du filtrera bort ett urval av dessa i rullgardinsmenyn Typ.

Under listan visas de anteckningar som har registrerats på den valda aktiviteten. Klicka på knappen Utvidga anteckningsfält längst ned till höger för att maximera anteckningsfältet.

Läs mer om redigering av aktiviteter i Aktivitetsfönstret.

Se även:

Kontaktuppföljning

Hur skapas en ny aktivitet?

Kontaktperson