Om kontaktuppföljning

I modulen Kontaktuppföljning uppdaterar du information om dina kontakter.

Observera att kontaktuppföljningen består av både kunder, leverantörer och eventuellt även partners och privata kontakter. En kund kan vara både kund och leverantör. Du kryssar för i kontaktkortet vilken roll de olika kontakterna har.

Kontakterna kan knytas till kontaktpersoner. Genom att registrera kontaktpersoner blir det enklare för dig att hitta personen som du vill kontakta eller hänvisa till i olika situationer. Kontaktpersonmodulen kan öppnas som en självständig modul genom att välja Visa - Kontakt - Kontaktperson. Du kan även dubbeklicka på en kontaktperson som är knuten till en kontakt.

Se även:

Kontaktuppföljningsfönstret

Hur registreras en ny kontakt?

Hur används funktionen för huvudkontor?

Hur ändras ett urval kontakter?

Om leverans- och betalningsvillkor för kontakter

Om organisering och underhåll av kontakter

Om Aktiviteter

Aktivitetsmallar

Visa karta och vägbeskrivning till kontakten

Om integration med Skype