Fliken Aktiviteter

I fliken Aktiviteter kan du skapa nya aktiviteter knutna till projektet, redigera befintliga aktiviteter eller ta bort aktiviteter.

Om du har gjort ändringar måste du klicka på Uppdatera för att uppdatera listan med aktiviteter.

I rullgardinsmenyn Typ kan du filtrera på vilken typ av aktivitet du vill kunna se på fliken. Du kan välja om du ska se Alla, Utförda eller Ej utförda. Om det med tiden blir många aktiviteter registrerad på kontakten, kan du göra ett urval av dessa i rullgardinsmenyn Typ.

Så knyts en aktivitet till projektet:

  1. Klicka på Ny när du vill skapa en ny aktivitet i samband med projektet. Då öppnas fönstret Ny aktivitet.
  2. Välj vilken kontakt som är knuten till aktiviteten i nästa fönster som öppnas. Välj även kontaktperson i rullgardinsmenyn.
  3. Fyll i den övriga information som krävs i fönstret Ny aktivitet. Läs mer om detta i kapitlet Aktiviteter.
  4. När du klickar på OK uppdateras listan på fliken Aktiviteter.
  5. Markera aktiviteten och klicka på knappen Redigera om du vill göra ändringar. Då öppnas fönstret Redigera aktiviteter där du kan redigera önskade alternativ.

Aktiviteten är nu knuten till projektet.

Se även:

Projektregistret

Aktivitetslistan