Om projektmodulen

Projektmodulen är organiserad med tanke på projektorienterat arbete. Här kan du registrera nya kontakter, order, aktiviteter med mera, genom de olika flikarna i projektregistret. Denna modulen är nära integrerad med de andra modulerna i programmet och därmed kan du själv bestämma om du vill arbeta projektorienterat eller inte.

Projektregistret öppnas via Visa - Projekt - Projektregister. Du kan välja om du vill att projektlistan ska öppnas automatiskt varje gång du öppnar projektmodulen genom att gå till Inställningar - Användare - Inställningar per modul - Projekt.

Projekten kan delas in i Externa eller Interna projekt. Du kan bara vidarefakturera externa projekt. Du kan definiera Prioritet, sätta projektet tillfälligt eller permanent till inaktivt, knyta det till en avdelning samt planera varaktighet eller jämföra med faktisk utförd tid. Du kan lägga in en enskild Budget för projektet.

Har du Microsoft Project installerad på din dator visas fliken Ganttdiagram i projektregistret. Från fliken Ganttdiagram kan du skapa nya Ganttdiagram via Microsoft Project för att visualisera dina projekts varaktighet och förlopp.

Ett projekt kan vara en del av ett annat projekt och blir då ett underprojekt.

Integration med andra moduler:

Ett projekt kan ha olika kontakter och kontaktpersoner involverade i projektet. Genom fliken Kontakter i projektregistret kan kontakterna/kontaktpersonerna knytas till projektet. Du kan markera en kontakt som Standardkontakt för att lättare hålla översikt.

Obs! Du kan inte skapa nya projekt från fliken Projekt i kontaktmodulen. Du kan däremot redigera befintliga projekt med hjälp av Redigera knappen på denna flik.

På fliken Försäljning/Fakturering i projektregistret registrerar du nya order som är relaterade till projektet och på fliken Inköp kan du se vilka inköp som är registrerade med knytning till projektet. Du kan skapa aktiviteter och dokument som är knutna till projektet, registrera timmar och länka produkter till projektet. Du kan också knyta egna anställda till projektet.

Fakturering

Du kan fakturera projektet baserat på två olika faktureringsmetoder: Inköp och timregistrering eller Fastpris.

Se även:

Projektregistret

Om projektfakturering

Ganttdiagram

Underprojekt

Kontakter

Inköp

Aktiviteter

Dokument

Användarinställningar för projekt

Om projekt- och avdelningsredovisning

Inköp och timregistrering

Fastpris