Aangepaste formaten voor bankbestanden aanmaken

Voordat u een aangepast bankformaat kunt importeren, dient u deze te definiëren. Open hiervoor de wizard voor het inlezen van bankbestanden via Bestand - Administratie - Bankbestand inlezen. Klik op de knop naast de afrollijst Bestandstype en klik vervolgens op Nieuw om een nieuw formaat aan te maken.

In de wizard die wordt geopend voert u de Naam van het bestandsformaat in en selecteert u het gewenste formaat. Klik Volgende om de instellingen te definiëren.

U kunt eigen bestandsformaten definiëren, die u voor verdere verwerking kunt importeren in het boekstukregister. Dit kan handig zijn als u bijvoorbeeld afschriften van uw internetbank hebt in de vorm van Excel-bestanden en de bestanden wilt importeren om niet alle transacties handmatig te registreren.

Functie

Ongewenste tekens verwijderen: Er staan wellicht tekens in het importbestand welke u niet wilt importeren. Het teken ['] is hiervan het meest bekende voorbeeld. Tekst of beschrijvingen in het bestand hebben vaak de vorm 'xxxxx'. Door ' in dit veld in te voeren, wordt dit teken tijdens het importeren verwijderd.

Aantal startregels genegeerd: Als er bovenaan in het bestand regels staan die u bij het importeren niet wilt meenemen, kunt u het aantal te verwijderen regels invoeren. Dit kan van toepassing zijn als de eerste regel bijvoorbeeld een titel is.

Alle bedragen delen door: Dit veld bevat standaard het getal 1, maar dit kan worden overschreven. U kunt dit getal overschrijven als de totalen voor bepaalde bestanden worden weergegeven zonder decimaal scheidingsteken, d.w.z. dat 100,00 wordt weergegeven als 10000. In dat geval kunt u selecteren dat u wilt delen door 100.

Scheidingsteken: Als u bestanden met scheidingstekens importeert, kunt u aangeven of het scheidingsteken een Tab, een nul of een aangepast teken moet zijn.

Instelling kolommen

Onder het kopje Instelling kolommen kunt u het kolomnummer invoeren voor de kolommen van het bestand dat u wilt importeren. U kunt het kolomnummer invoeren bij gebruik van het bestandstype Bestand met scheidingstekens of MS Excel. Voor kolomnummers in Excel geldt bijvoorbeeld: kolom A = 1, B = 2, C = 3 enz. Als de betalingsdatum in Excel in kolom C staat, voert u in het veld Kolom dus een '3' in.

Let op: U dient bij Omschrijving een kolomnummer in te voeren. De tekst van deze kolom in het importbestand zal worden gebruikt in de boekstukregels.

Voor bestandstypen Vaste kolombreedte moet u de positie invoeren voor de beginkolom 'Van' tot eindkolom 'Tot'.

Let op! Welke velden er worden weergegeven is afhankelijk van het bestandsformaat dat u hebt geselecteerd. Niet alle velden zijn beschikbaar voor alle bestandstypen.

Meer informatie:

Bankbestanden/elektronisch bankieren

Bankbestand inlezen

Aangepaste bankbestanden inlezen

Een MT940-bestand inlezen