Over Visma Mobile Scanner

Visma Mobile Scanner is een app voor uw smartphone. Gebruik dit om foto's te maken van uw kassabonnen of facturen. Deze kunt u opslaan en digitaal naar Mamut Business Software verzenden. Hierdoor hebt u eenvoudig toegang tot kassabonnen en facturen vanuit Mamut Business Software. De administratieve afdeling ontvangt het document direct en dit direct in het systeem verwerken.

Deze app is bedoeld om uw dagelijkse werk te vereenvoudigen. Houd er echter rekening mee dat de Belastingdienst vereist dat u de originele kassabonnen en facturen minstens 7 jaar moet bewaren.

Door de foto's aan uw boekstukken te koppelen, hoeft u deze niet langer handmatig op te zoeken om een boekstuk te controleren.

U kunt de gratis app downloaden via Google Play of App Store.

Let op! Op het moment ondersteunt de app alleen de besturingssystemen Android en iOS (iPhone).

Meer informatie:

Visma Mobile Scanner-integratie

De integratie met Visma Mobile Scanner activeren/deactiveren

Aan de slag met de Visma Mobile Scanner-app

Versie 24.0. De documentatie kan diensten en/of functionaliteiten vermelden die niet in uw licentie zijn inbegrepen. Neem contact met ons op indien u hierover meer informatie wenst.

© 2020 Visma Software B.V. Alle rechten/drukfouten voorbehouden. Mamut en het Mamut-logo zijn geregistreerde merken van Visma Software B.V. of haar dochterondernemingen. Alle overige merken zijn geregistreerde merken van de desbetreffende bedrijven.