De integratie met Visma Mobile Scanner activeren/deactiveren

Visma Mobile Scanner is een app voor uw smartphone. Gebruik dit om foto's te maken van uw kassabonnen of facturen. Deze kunt u opslaan en digitaal naar Mamut Business Software verzenden. Hierdoor hebt u eenvoudig toegang tot kassabonnen en facturen vanuit Mamut Business Software.

Om de service te gebruiken moet u het systeem correct configureren en de voorwaarden voor de Visma Mobile Scanner-integratie accepteren.

Gebruikerstoegang

De supergebruiker in Mamut Business Software heeft de mogelijkheid om gebruikers toegang te verlenen tot de verschillende functionaliteiten van Visma Mobile Scanner. De supergebruiker moet alle functionaliteiten betreffende Visma Mobile Scanner in de volgende groepen selecteren:

Meer informatie over het verlenen van toegang en de verschillende toegangsprofielen vindt u hier.

Zo activeert u Visma Mobile Scanner:

 1. Ga naar Beheer - Instellingen - Administratie - Integratie.
 2. Klik op de knop Visma Mobile Scanner.
 3. Geef in de wizard aan dat u akkoord gaat met de voorwaarden en klik Volgende.
 4. Lees de informatie en klik Voltooien om de service te activeren.

U hebt Visma Mobile Scanner nu geactiveerd en kunt de app downloaden uit Google Play of App Store.

Tip! U kunt de service ook via het inboekvenster activeren. Zodra Visma Mobile Scanner is geactiveerd, zal de knop hiervoor uit de werkbalk verdwijnen.

Zo registreert u een mobiele gebruiker:

U dient zich voor Visma Mobile Scanner te registreren voordat u de app kunt gebruiken. Hiervoor wordt uw e-mailadres en het wachtwoord dat u in Mamut Business Software hebt geregistreerd gebruikt. Indien u een nieuwe gebruiker aanmaakt, moet u deze informatie registreren voordat de gebruiker zich kan registreren voor Visma Mobile Scanner.

 1. Ga naar Beheer - Instellingen - Gebruiker - tabblad Diensten om uzelf te registreren als mobiele gebruiker.
  Wenst u een andere gebruiker te registreren, gaat u naar Beheer - Instellingen - Beveiliging - Gebruikersadministratie. Selecteer de betreffende gebruiker en klik Bewerken.
 2. Controleer dat de gebruiker aan een medewerker is gekoppeld en dat er een geldig e-mailadres is geregistreerd.
 3. Indien het om een nieuwe gebruiker gaat koppelt u de gebruiker aan een medewerker door de afrollijst te gebruiken en vervolgens Medewerker registreren te kiezen. Voer het e-mailadres vervolgens in het veld eronder in. Voer tevens een wachtwoord in en klik op de knop Opslaan.
 4. Klik de knop Registreren naast Registreer mobiele gebruiker en bevestig de registratie.

U hebt een gebruiker geregistreerd voor Visma Mobile Scanner en deze gebruiker kan nu direct gebruik maken van de app.

Zo deactiveert u een mobiele gebruiker

 1. Ga naar Beheer - Instellingen - Gebruiker - tabblad Dienstenom uzelf te deactiveren als mobiele gebruiker.
  Wenst u een andere gebruiker te deactiveren, gaat u naar Beheer - Instellingen - Beveiliging - Gebruikersadministratie. Selecteer de betreffende gebruiker en klik Bewerken.
 2. Klik op de knop Deactiveren naast Deactiveer mobiele gebruiker en bevestig de deactivatie.

De gebruiker heeft niet langer toegang tot Visma Mobile Scanner.

Zo deactiveert u de service Visma Mobile Scanner:

 1. Ga naar Beheer - Instellingen - Administratie en open het tabblad Integratie.
 2. Klik op de knop Visma Mobile Scanner.
 3. Bevestig dat u de service wilt deactiveren.

U hebt nu de service Visma Mobile Scanner gedeactiveerd.

Meer informatie:

Over Visma Mobile Scanner

Visma Mobile Scanner-integratie

Aan de slag met de Visma Mobile Scanner-app

Aangepast toegangsprofiel voor een gebruiker aanmaken