Visma Mobile Scanner-integratie

U kunt foto's van kassabonnen en facturen die u vanuit Visma Mobile Scanner naar Mamut Business Software hebt verzonden koppelen aan uw boekstukken. Indien u in de app een notitie hebt toegevoegd aan de foto, wordt deze tevens hier weergegeven.

Daarnaast kunt u ook andere lokale bestanden en foto's aan boekstukken koppelen.

Houd er rekening mee dat de boekstukken opgeslagen moeten worden voordat u een bestand of foto kunt koppelen.

Bestanden koppelen

Met de knop Bijlagen kunt u documenten aan uw boekstukken koppelen. Indien u foto's vanuit Visma Mobile Scanner hebt verzonden, worden deze hier weergegeven.

U kunt ook andere lokale bestanden koppelen door op Lokaal bestand koppelen te klikken. Uit de afrollijst aan de rechterkant kunt u selecteren of u welke bijlagen u wilt weergeven: alle, niet gekoppeld en gekoppeld.

De verzonden foto heeft een gele rand, wat betekent dat deze nog niet aan een boekstuk is gekoppeld. Om een bijlage te koppelen selecteert u deze en klikt u op de knop met het Plus-teken.

Om de koppeling te verwijderen, selecteert u de bijlage en klikt u op het Minus-teken.

U hebt ook de mogelijkheid om de foto lokaal op uw computer op te slaan door op de knop Opslaan te klikken. Wilt u de foto verwijderen, klikt u op de knop Verwijderen. Houd er rekening mee dat de foto hiermee permanent wordt verwijderd.

Als de foto die vanuit Visma Mobile Scanner is verzonden niet wordt weergegeven in het paneel Bijlagen, klikt u op Bijwerken.

Notities toevoegen

In het paneel Notitie kunt u een notitie aan uw boekstuk toevoegen. Indien in Visma Mobile Scanner een notitie is toegevoegd zult u deze in dit paneel zien zodra u de afbeelding aan het boekstuk hebt gekoppeld. Voegt u een nieuwe notitie toe, moet u het boekstuk vervolgens op normale wijze opslaan.

Meer informatie:

Over Visma Mobile Scanner

De integratie met Visma Mobile Scanner activeren/deactiveren

Aan de slag met de Visma Mobile Scanner-app